Uppsala

Gula Stigen 10 km
Sträcker sig från Studenternas idrottsplats vid Stadsträdgården, via Kronparken, Rosendalsfältet, Ultuna hagar och Gottsundagipen till Skarholmen. Går genom ett nästan helt sammanhängande grönstråk.

Jällaleden 7 km Ligger i Storskogen Från byn Jälla till Storvreta norr om Uppsala eller omvänt.Längs leden finns iordningställda rastplatser med eldstäder. Vandringen tar 2-3 timmar. Om du inte vill gå tillbaka går det bra att ta bussen eller Upptåget.

Vildmarksled 5 km
Bitvis ganska svårframkomlig terräng. Ligger i området nära Storverta. Leden har vildmarkskaraktär med våtmarker och gammal tallskog.

Strövarleden 2,5 km
Vid Storvreta

Ändes Ån 5 km
Lätt vandring

Eriksleden 6 km Pilgrimsvandring En vandring från Domkyrkan uppströms längs Fyrisån till Gamla Uppsala kyrka, eller tvärtom.

Stadskogen, sammanlagt 15 km stigar, Vårdsätra kortare slingor. Naturreservaten Hågadalen-Nåsten samt Norra Lunsen, varierande svårighetsgrad upp till 15 km långa alternativ. Info:Fritids- och naturkontoret, 018-727 40 00

Linnés stigar
En satsning på kunskap och hälsa www.linnestigarna.se

Herbatio Danensis Danmarksvandringen 16km
Från hamnen till Linnés Hammarby. Sträckan går att dela upp på flera sätt.

Herbatio Waxalensis Vaksalavandringen 7,8km
Från Nyby till Törnby. Sträckan kan delas upp. Herbatio Gottsundensis Gottsunda vandringen 7,2 km Från Gläntan till Lurbo. Sträckan kan delas upp.

Herbatio Jumkilensis Jumkilsvandringen 7,1km Från Jumkils kyrka till Studentvilan. Sträckan kan delas upp. Info: Kulturkontoret 018-727 86 00