Vallentuna

Vid Brottby korsar Långhundraleden den populära Roslagsleden. Vandra mot Domaruddens friluftgård (22km) En vandring som kan delas upp i två etapper med övernattning under skärmskydd eller eget tält. Välj kortare etapper eller vandrar söderut mot Angarn. Kombinera gärna en vandring på Roslagsleden med en paddling på Långhundraleden.

 

Angarnssjöängen

Många och märkliga fornlämningar och ett omväxlande landskap, rikt fågelliv. En bra tid att studera fågellivet är april-maj. Ett flertal stigar och leder finns i området. Info: Fritidskontoret.

Andra strövområden i kommunen

Backa i Kårsta, Vadadalen, Römossen, Björkby Naturvårdsområde.

 

Mer information och kartor över natur- och friluftsområden finns att hämta på fritidskontoret.

 

www.vallentuna.se

Pilgrimgsleder runt Vallentuna

Pilgrim Vallentuna består av tre leder, de mäter alltifrån 19 km
till 6 km. Inga-leden, den längsta, är helt möjlig att ta sig fram på
både med rullstol och med barnvagn, så även Ulfs-leden
på ca 1 mil.

Den kortaste leden Livstens-leden som både börjar och slutar i Frösundagården består av mer svårforcerad terräng på slingriga stigar och traktorvägar, naturen är rik och omväxlande. Livstens ristning är upptäckt så sent som 1928. Klashagen har en underbar utsikt och bjuder på rik natur alltifrån backsippor om våren till sensommarblomster långt in på hösten.