Vaxholm

Askrikerundan 6 km Lätt
Sträcka: Utgångspunkt från Värmestugan vid Ellboda. Stigar i barrskogsterräng. Längs med sjöstranden i söder. Rastplats vid Knäviken. Info: Fritid, Vaxholms stad 08-541 708 29

Blå leden 35 km
Sträcka: Från hamnen i Vaxholm till Domarudden i Österåkers kommun. Leden går via Bogesund och passerar genom Rydbo och Åkersberga. Ansluter till: Roslagsleden genom en anslutningsled på 9 km vid Löttinge i Täby
Info: Vaxholms stad 08-541 708 00

Dammstakärrsrundan 12 km Lätt till medelsvår

Sträcka: Utgångspunkt från Ladvik. Genom barrskogsreservat, upp på höga berget på Dammstakärrets sydsida. Fortsätter västerut till Pusshuset, vidare till Hejesjön, därefter söderut till Ladvik. Info: Fritid, Vaxholms stad 08-541 708 29

Frösviksrundan 6 km Lätt till medelsvår.

Sträcka: Utgångspunkt från Frösviksvägen, parkering 700m no om Frösvik.Leden går genom ett lindreservat. Info: Fritid, Vaxholms stad 08-541 708 29

Holmingerundan

12 km
Sträcka:Utgångspunkt från Frösviksvägen, parkering 700m nordost om Frösvik. Leden går förbi Hagstugan vidare till rastplatsen Råholmen. Leden följer stranden mot Kyrkfjärden och Holmingeviken. Söderut till körvägen norr om Träsksjön, vidare västerut till Frösviksvägen. Info: Fritid, Vaxholms stad 08-541 708 29

Stora Ladviksrundan 7 km Lätt till medelsvår

Sträcka:Utgångspunkt från Ladvik. Info: Fritid, Vaxholms stad 08-541 708 29

Stora Slottsrundan

9 km Lätt
Sträcka:Utgångspunkt från STF:s Vandrarhem NO om Bogesunds slott. Norrut mot Värmora rastplats, vidare strandlinjen utefter Långsläpan Ellboda. Söderut till Knäviken. Strandallén till Bogesunds slott.

Stortallsrundan 10 km Lätt till medelsvår

Sträcka:Utgångspunkt från Frösviksvägen, parkering 700m NO om Frösvik. Första delen som Frösviksrundan, fortsätter mot Skomakartorp utefter Askrikefjärden. Vid Österhaga norrut. Info: Fritid, Vaxholms stad 08-541 708 29

www.vaxholm.se