Bjurholm

Lögdeälvens Vildmarksled  85 km
Av dessa är 32km i Bjurholms kommun
I Bjurholms kommun finns 15 vindskydd varav 12 står längs leden, 5 övernattningsstugor. Ca 6 km mellan varje påfartsled. Hela sträckan tar ca 2 dagar att gå, i snabb takt. Sevärdheter Lögdeåbergsbron:
– Uppströms bron. 1,5 km Gammal flottarkoja Långviskaforskojan. Kojan är flottledsrestaurerad  tillbaka till ”ursprungligt” skick. I anslutning till kojan finns välbevarad ”gammelskog”,framför allt gran.
– 6 km Ormaggan, gammal hängbro i trä över älven Nedströms bron
– 2,5 km Holmsjöbäcken inlopp i älven. I bäcken finns en gammal timmerränna, från flottningens tid, som upptar hela bäckens bredd, ca 300 meter från mynningen. För att hitta dit, fortsätt 500 meter från Lögdeåbergsbron mot Fredrika sväng vänster vid gammalt grustag följ vägen förbi renhjärdet vänster vid vägdelning och fortsätt ca 1 km och parkera vid träbron över Holmsjöbäcken och gå nedströms 300 meter. Mellan Lögdeåbergsbron och Holmsjöbäcken inlopp består området av torra böljande tallhedar. – 3,5 km Vindskydd och övernattningskoja Tjuväverholmen. Namnet kommer från att folk var och tjuvade näver från de talrika björkbestånd som finns i området.
– 6,5 km Övre Nyland fint deltalandskap ovan bron. Här finns ovanliga växter, t ex Isranunkel.  Var försiktig.
– 9,5 km Vackert slingrande oglanskap nästan 360 grader, med frodiga, örtrika holmar med ”John Bauer” skog.
– 10,5 km Liljekonvaljbacken som sträcker sig från älvbrinken och ända upp till kanten av tallheden,  ”unikt”.
– 11 km Uttorkad gammal älvfåra (insjö) med talrikt inslag av gammalt skal av musslor. Gammal bosättning i närheten, Johannesbo (1 km) med otrolig utsikt från niprygg ”Drakryggen”. Stora stengrytor i berget där gamla Storforsfåran gick. Hängbro över älven. Vindskydd och övernattningskoja Storforsen.
– 12 km  Lokal av Västerbottens landskapsblomma Kung Karls Spira invid älven och vandringsleden.
Info: Bjurholms kommun 0932-140 00
Nordmalings kommun, miljökontoret 0930-140 00

Öreälvens vandringsled ca 50 km
Går mellan Örträsk och Agnäs. Leden följer Öreälven som är en outbyggd skogsälv med djupt  nedskurna dalgångar, nipor och meanderlopp (meander=flodbåge). Älvdalens korvsjöar vittnar om gångna tider då vattnet rann i andra fåror. På sträckan mellan Örträsk och Bjurholm passerar man två forsar, Långforsen och Näslandsforsen. Vidare mot Agnäs passerar man Lagnäset, ett unikt område med slåtterängar som kan lysa guldgula av smörbollar. Liljekonvalj och hägg är andra växter som ger området dess särprägel. I Lagnäset finns en hängbro över älven. Längs leden finns många övernattningsstugor och vindskydd samt badstränder, grillplatser och utedass. Leden fortsätter söderut genom Nordmalings kommun mellan kommungränsen strax söder om Agnäs och Kråken i Nordmalingskommun. Sträckan är totalt ca 9-10 mil varav Nordmalingsdelen står för ca 4 mil.  Info: Bjurholms Kommun  0932-140 00

www.orealvsleden.se

www.bjurholm.se

www.visitumea.se