Nordmaling

Lögdeälvens Vildmarksled 85 km.
Stäcker sig genom Bjurholms och Nordmalings kommuner längs Lögdeälven. Naturen kring  Lögdeälvens dalgång erbjuder fina miljöer för fågel- och växtintresserade. Här finns ett av Norrlands främsta laxvatten och det är stor chans att få se bäver och till och med utter. Älven är känd  för sina ravinlandskap, meanderbågar och olika former av terrasser. Efter leden finns övernattnings stugor, vindskydd, hängbroar, terrängtrappor, spångade avsnitt och iordningställda rastplatser. Dessa är utplacerade på strategiska ställen utefter hela leden så att både längre och kortare turer kan göras. Leden är markerad med röd markering på träd samt med avståndsskyltar vid rastplatser och övernattningsstugor De flesta stugorna är utrustade med kamin och sovplats för fyra personer. Stugorna behöver inte  förbokas vilket innebär att det är principen “först till kvarn” som gäller. Mäktigast av niporna är Drakryggen, ca 300 m norr om Storforskojan. Stigen följer den smala åsryggen som verkligen gör skäl för sitt namn och “Himlastegen” med de drygt 100 trappstegen, tar dig upp på Drakryggen.

www.nordmaling.se

Öreälvens vandringsled ca 50 km
Går mellan Örträsk och Agnäs. Leden följer Öreälven som är en outbyggd skogsälv med djupt  nedskurna dalgångar, nipor och meanderlopp (meander=flodbåge). Älvdalens korvsjöar vittnar om gångna tider då vattnet rann i andra fåror. På sträckan mellan Örträsk och Bjurholm passerar man två forsar, Långforsen och Näslandsforsen. Vidare mot Agnäs passerar man Lagnäset, ett unikt område med slåtterängar som kan lysa guldgula av smörbollar. Liljekonvalj och hägg är andra växter som ger området dess särprägel. I Lagnäset finns en hängbro över älven. Längs leden finns många övernattningsstugor och vindskydd samt badstränder, grillplatser och utedass. Leden fortsätter söderut genom Nordmalings kommun mellan kommungränsen strax söder om Agnäs och Kråken i Nordmalingskommun. Sträckan är totalt ca 9-10 mil varav Nordmalingsdelen står för ca 4 mil.  Info: Bjurholms Kommun  0932-140 00

www.orealvsleden.se