Örnsköldsvik

Höga Kustenleden 128,8 km, 13 etapper: 5,5-15 km
Orange färg på träd och stolpar
Startar på Hornöberget vid Höga Kustenbrons norra fäste i Kramfors kommun (vid Ångermanälvens mynning) – Örnsköldsvik. Slingrar sig genom Kramfors och Örnsköldsviks kommuner med nivå skillnader på nästan 300m. Här finns spännande naturområden med rik flora och fauna samt sevärda kulturminnen.  Leden passerar bl a Skuleskogens  nationalpark, Skuleberget och Balesuddens naturreservat. Inom varje etapp finns minst en övernattningsmöjlighet under tak. Leden har internationell status. Låglandsled för IVV/SFF vandrare. Vandringsguide finns. Höga Kusten fickVärldsarvsutnämning år 2000.

Etapp

1. Hornöberget – Lövvik                  9,8 km Krävande vandring
2.Lövvik – Fjärdbotten                     9,6 km Normal
3. Fjärdbotten – Gavik                   12,8 km Krävande
4.Gavik – Lappudden                     11,5 km Lätt
5. Lappudden – Ullånger                  15 km Krävande
6. Ullånger – Skoved                     10,5 km Normal
7. Skoved – Skuleberget                 6,8 km Lätt
8. Skuleberget – Käl                        9,2 km Normal
9. Käl – Näske                                 8,6 km Krävande
10. Näske – Köpmanholmen           6,0 km Lätt
11. Köpmanholmen – Sandlågan  12,7 km Krävande
12. Sandlågan -Svedje                11,6 km Normal
13. Svedje – Örnsköldsvik              4,7 km Lätt
Info: Kramfors Tb 0612-801 20  Örnsköldsviks Tb 0660-881 00

Arnäsleden  70 km  8 etapper 7-10 km Lätt vandring
Rundslinga. En kulturled genom Arnäs socken. Leden består av stigar och
kärrvägar som förr band ihop byar och fäbodar med socknets kyrka. Leden
passerar jordbruksbygder, skogar, utsiktsberg, fiskevatten, fabodvallar,
badställen, grottor, kvarn mm. Vandringsguide finns.
Info:  Arnäs hembygdsförening 0660-37 08 82 (ordf)
Örnsköldsviks turistbyrå 0660-881 00

Lappmarksleden 16 km
Sträcka: Rödvattnet-Stockholmsgatans naturreservat
Övrigt: Kuperad terräng med myrar, granskogar och brukad skogsmark. Leden passerar en rekonstruerad lappkåta och rester från en samisk boplats, en s k lappvall. Stockholmsgatan är en kanjonbildning från den sena istidens slutskede som är 2 km lång och ca 50 m djup.
Info:  Rödvattnets camping 0661- 510 10 (engelska)
Naturvårdare 070-224 54 50

www.hogakusten.com

 

Destination Skuleberget

En vandringsguide till leden finns att köpa på Kramfors eller Örnsköldsviks turistbyråer.

Höga kusten leden, 127 km
 från Ångermanälvens mynning till Örnsköldsvik: http://www.destinationskuleberget.se/hogakustenleden.4.146c1a30118e9c69ac68000273.html

 

Övriga:

  1. Världsarvsleden 100 km under 6 dagsetapper (ansluter i vissa delar till Höga kustenleden) Guide finns att köpa i Höga kusten och i Nordingrå

http://www.varldsarvsleden.se/

  1. Lappmarksleden, 16 km i Örnsköldsvik: http://www.ornskoldsvik.se/download/18.2917f7c125924d90fe8000129/Lappmarksleden.pdf
  2. Urskogsleden, 21 km Örnsköldsvik: http://hemling.se/kort/urskogsleden%20010.pdf
  3. Arnäsleden, 70 km i Örnsköldsvik: http://www.ornskoldsvik.se/download/18.1c75a74d125209850218000209/ArnasledenA3.pdf
  4. Vildmarksleden, 35 km i Ullånger: http://www.vildmarksled.se/
  5. Nipleden, 27 km i Sollefteå: http://turism.harnosand.se/EventGuide/View/Gora-Natur_Friluftsliv-Cykla_Vandra/Vandring_-_Nipleden_i_Solleftea_143211