Sollefteå

Nipleden. totalt 27 km
Ledens sträckning är Sollefteå – Österåsen – Ed – Sollefteå (eller vice versa)Vandringen sker i kuperad terräng längs Ångermanälvens stränder och niplandskap, i skog längs stigar och grusväg. Det är en spännande och varierande naturupplevelse som även går genom Granvågsnipornas Naturreservat. Längs leden finns vindskydd och utetoaletter.
Info Sollefteå Turistbyrå 0620/68 29 00
Hemsida: turism.solleftea.se
Årligt arrangemang/vandring på Nipleden -” Nipstadsmarschen” , arr. av Vandringssektionen Sollefteå Sjukhus.

www.solleftea.se

Boteå – Barstaleden
Vandring från Boteå kyrka till Gålsjö Bruk ca 1,5 mil
Från Boteå kyrka går en pilgrimsled till Gålsjö Bruk. Leden går över Boteåsen till Stöndar och vidare på väg och stig upp till Gålsjö Bruk. Leden är röjd och kompletteringsmärkt och lättgången. Den här sträckan är en del av Ådalsleden.
Boteå kyrka är en gammal medeltidkyrka och en av flera pilgrimskyrkor i Västernorrland. Härifrån anordnas årligen en pilgrimsvandring till Gålsjö Kapell (1770-1971).
Kommunikationer: Buss från Härnösand till Boteå Kyrka (2 tim).

Gålsjö Bruk: Numera är Gålsjö Bruk en modern konferensanläggning med en rad event och arrangemang, men gården har en fascinerande 300-årig historia som järnbruk och har en given plats i landets industrielisering.

För den som vill finns det vandringsslingor i omgivningarna och en utmärkt badplats vid Gålsjön.

Vandring från Gålsjö bruk-Undromhöjden-Kyrkviken-Vildmarksleden/Kyrkstigen,  ca 2,5mi

Sträckan sammanfaller med skoterleden som börjar vid vägen till badplatsen strax  norr om Gålsjö Bruk. Leden går på stigar går genom skogslandskap långt från bebyggelse. Bortsett från kortare vägsträckor är den enda längre vandringen på väg där leden går under Botniabanan. Man vandrar sen på bro över Leån och upp förbi  Undrombodarna och vidare  på höjdsträckningen uppför till brandtornet på Undromhöjden . Undromhöjden, 431 m.ö.h. är ett av de högsta bergen i Ångermanland och det är gott om vida vyer över skogar och sjöar. Från Undromhöjden  följer man Tornstigen ner till en gammal körväg som för ner till landsvägen vid Sanna på Gålsjöns norra sida. Sträckan Gålsjöbruk – Sanna är del av Ådalsleden och nyligen röjd och märkt. Det är fin vandring genom huvudsakligen torr och öppen tallskog.
Från Sanna kommer Ådalsleden att bindas samman Vildmarksleden genom en sträckning öster om Gålsjön. Vandring på Vildmarksleden/Kyrkstigen till Ullånger, ca 2 mil

Den fyra mil långa Vildmarksleden är resultatet av drygt två års arbete av ett halvdussin eldsjälar i Ullånger och invigdes sommaren 2008.

Leden består av två delar. Den gamla Kyrkstigen går från Ullångers gamla kyrka till Almsjönäs. På vägen paserar man Tokrisen vid Lill-Åkersjön. Detta var platsen som Ullångerborna motade bort ryssarna vid deras frammarsch 1721. Därifrån fortsätter Vildmarksleden  norrut till Gålsjön och sen mot sydost. Leden passerar bland annat över ett klapperstensfält och högsta kustlinjen, nära 300 möh, innan den går neråt till Ullånger.

Från Gålsjöns sydspets är det ungefär lika långt  via den östra Vildmarksleden som via den västra Vildmarksleden/Kyrkstigen. Bägge delarna bjuder på vandring genom ett omväxlande och storslaget landskap.

 

Vandring på Höga Kusenleden till Nordingrå/Häggvik ca 1,5-3 mil

Från Ullånger är det 15 km till Lappudden som ligger vid Vågfjärden i Nordingrå. Här stiger leden rätt brant upp till Erikskojan, en rastplats på Ringråberget drygt 200 möh innan den går brant nerför igen.

Från Lappudden fortsätter vandringen på Höga Kusten-leden till Mädan där man svänger av till vänster mot Änge. Efter en dryg kilometer tar man en väg till höger ner till Gaviksfjärden och foten av Storberget. Där går en fin skogsstig norrut till Svarttjärnen. Har man tur kan man få syn på bäver där.

Härifrån fortsätter stigen norrut uppför ett hygge med panoramavy över Nordingrå och Vågfjärden som tidigare var en vik av Bottenhavet. På grund av landhöjningen är Vågfjärden nu avskuren från havet av en smal landtunga vid Häggvik.

Härifrån går man ner mot Häggvik. Längst vägen finns fina rastplatser med utsikt ner mot sjöbodarna.

Rekommenderad extratur:
Vid sydsidan av Svarttjärnen kan man gå (en bitvis svårfunnen) stig upp till toppen av Storberget. Det är en knapp kilometer rätt brant uppför men utsikten är nog den mest storslagna på hela Höga Kusten. Man går tillbaka samma väg.

Här uppe satt ofta konstnären Helmer Osslund i början av förra seklet och målade en av sina mest kända målningar, Höstafton vid Nordingrå.

Det finns stigar till många av eremiten Erik Daniels liv stenkojor runt om i Nora socken.