Olofström

Blekingeleden, Olofström
Blekingeleden ansluter till Skåneleden längst västerut i Blekinge vid Jämshög och Boafall 180 m. över havet. Den går inledningsvis genom lättvandrad bokskog i anslutning till sjön Halen för att längre norrut genomkorsa stor granskog i kuperad terräng. Hela Blekingeleden från väster till öster är ca 220 km. Olofströmsdelen är ca 40 km. Lämpliga startplatser är Boafall, Halens camping, Fritzatorpet, Slagesnäs (Galaxen), Kyrkhult och Hemsjö. Separat kartmaterial finns på turistbyrån.

Blå rundan i naturreservatet, 11,7 km
Startar, tillsammans med den medellånga rundan, vid grusparkeringen alldeles intill Halens Camping och leder direkt ut i den härliga bok- och blandskogen. Stora delar av rundan, som är lätt kuperad, går längs sjön Halens strand och kommer sen tillbaka till Motionsslingan och p-plats.

Röda rundan i naturreservatet, 7,2 km
Startar, tillsammans med den långa rundan, vid grusparkeringe alldeles intill Halens Camping och leder direkt in på motionsslingan i bok- och blandskogen. Rundan är lätt kuperad.

Rödhultsrundan 5km Gulmarkerad
Lättvandrad, delvis kuperad runda inom Halens naturreservat i bokskogsnatur. Startplats vid parkerings-informationsplats ca 1 km från Jämshög i naturreservatet – ta vägen mot Boafall, men vid skolan kör du rakt fram och passerar avtagsvägen till folkhögskolan och fortsätter den smala vägen som tar vid lite längre fram och går mot naturreservatet och Halens camping. Här finns informationstavla och startplats ( ca 1 km längre fram
Info till samtliga leder finns på Turistbyrån i Olofström, 0454-30 94 00

Vandring i författarbygd, 12 km
Kulturell vandring i Harry Martinssons och Sven Edvin Saljes hemtrakter. Vandringen går till stor del i lättvandrad bokskogsterräng. Följer på slutet Blekingledens orangefärgade markering tillbaka till start- och målområdet.

Wildfeet, naturguidning, Olofström Halv eller heldag. 5-10km
Vill du vakna till vågskvalp och koltrastsång, sitta vid elden och smaka på grillad abborre och nyplockade blåbär eller plötsligt kanske stå öga mot öga med en älg eller ett rådjur? Vandringspaket: Natur för den okunnige. Vandring i Snärjeskogen.

Halens naturreservat
Halens naturreservat ligger nära Olofström och Jämshög. Närmast Jämshög växer bokskog av vilken en del ska få utvecklas fritt. Den kommer med tiden att utvecklas till urskog. Genom detta natursköna, lummiga område löper
Blekingeleden i ett av sina vackraste avsnitt.

Laxaleden
Du kan inte vandra i laxarnas fotspår men Du kan följa laxens vandring från havet upp till Smålandsgränsen. Det är en Natur och Kulturhistorisk Vandringsled, informationsskyltar upplyser om historia, kultur och natur vid
ån. Laxaleden är främst en stor naturupplevelse, vid ån finns ett fantastiskt
djur och växtliv. Leden har en del smala och branta passager, är ej
handikappanpassad. Laxaledens längd från havet till bron vid Ebbamåla/Hovmansbygd är 30 km.
Info: Olofströms Tb 0454-30 94 00

Skåneleden, Olofström

Skåneleden är indelad i fyra delleder som sitter ihop i ett gemensamt ledsystem. Totalt 100 mil.

www.visitolofstrom.se