Munkedal

Nordsjöleden/Bohusleden Markerad med orange färg på träd eller stolpar.

Leden sträcker sig från Lindome i söder, vid gränsen till Halland, till Strömstad i norr. Den är numera en del av Nordsjö- leden. Där varje etapp börjar, finns en informationstavla med avståndsmarkeringar, symbolkarta, fakta om allemansrätten med mera. Guidekartan över Nordsjöleden/Bohusleden, som är tvådelad, del 1 från Hallandsgränsen till och med Uddevalla och del 2 från och med Munkedal till Strömstad, finns att köpa på Västkuststiftelsen, respektive kommun och Friluftsfrämjandet.

Näsesjön Leden
Ligger i Valbo Ryr, går runt Näsesjön, är flack, c:a 1,6 km lång. Går i huvudsak på skogs- bilväg med några hundra meter på ett hygge. Leden går förbi resterna av soldattorpet 249 Näset.

Sunserödsberget
Utmed Bohusleden, mellan Harska och Svarteborg vid Kärnsjöns västra sida, finns denna avstickare till utsiktpunkten på Sunserödsberget. Skogsstig, 500 meter, med några meters brantare berghäll på slutet. Med en liten avstickare söder ut från stigen kommer man fram till en torplämning, Hällan, Stubberöd. Där kan man fortfarande finna kulturväxter från den tid torpet var bebott.

Svarteborgs Stencenter
Bakom Svarteborgs Stencenter finns en led som delar sig i två, till var sin utsiktspunkt. Lederna är branta skogsstigar men relativt korta 300- 400 meter. På toppen av berget finns en stensättning.

Toppberget (Hotellberget)
Ligger i Dingle med utsikt över Dingleslätten. Leden är relativt lätt att gå, 450 meter lång och en stigning på c:a 40 meter från utgångspunkten vid vägen. Höjden ligger på 117 möh.

Träbeneberget 7 km
Börjar vid golfbanans parkering och går västerut mot Färlevfjorden.