Uddevalla

Kuststigen

Markering i blå färg och märken.
Kyststigen Ostfold ingår tillsammans med Bohusleden i Nordsjöleden – ett gemensamt ledsystem i länderna runt Nordsjön. Stigen går omväxlande fram i
kulturlandskapet en bit från kusten och längs strandlinjen med spännande
passager och utsiktsplatser för att ge bästa tänkbara naturupplevelse. Där
det varit möjligt eller intressant har det också skapats rundslingor.

Sträcka 1. Uddevalla – Snäckskalsbackarna – Råssbyn (13 km)
Kuststigen börjar vid Snäckskalsbackarna, där också anknytning till Bohusleden
finns.Den följer Bäveån genom centrum/hamnen och vidare ut till den spännande
bryggan och hängbron i berget vid Hästepallarna. På sträckan Snäckskalsbankarna-
Lindesnäs sammanfaller Kuststigen med stadens Strandpromenad och har hög
standard. Skyltning på Strandpromenadens pilar. Efter Lindesnäs fortsätter
Kuststigen ensam över Sundsbergen – en mycket kuperad del i skogsterräng.
Västerut följer leden Byfjordens södra kant under Uddevallabron ända ut till sista
ångbåtsbryggan vid Stången. Från Ammenäsområdet och söderut följer leden
bebyggelsen och jordbrukslandskapet till Råssbyn.

Sträcka 2. Råssbyn – Ljungskile (11 km)
Området har sedan länge använts för rekreation och sommarboende.
Stigen följer den gamla huvudvägen genom jordbrukslandskapet och längs befintlig bebyggelse. Havet nås vid Åh stiftsgård och Ranneberg, varefter leden får en
östligare sträckning mellan Resteröds kyrka och längs den gamla kyrkstigen ner till Ulvesund. Stigen fortsätter längs strandkanten in i viken och följer sedan
Ljungskiles egen strandpromenad.

Sträcka 3. Ljungskile – Kolhättans färjelläge (15 km) och Långevattnet – Backamo lägerplats (8 km)
I Ljungskile passerar stigen hamnområdet, gamla varm- och kallbadhusen och
följer Strandpromenaden/Victoriastigen genom den gamla badorten Lyckorna. Efter
golfbanan följer stigen mindre vägar och gamla kommunikationsvägar skapade för
häst och vagn. Vid Grötån passeras kommungränsen mellan Uddevalla och
Stenungsund och stigen blir relativt kuperad med flera utsiktspunkter samt passage längs ett hjorthägn. Mitt på sträckan, vid Långevattnet, finns en
anslutningsstig till Backamo. Anslutningen följer mindre och större vägar till
Backamo lägerplats. Kuststigen ansluter här till Bohusleden precis som vid Snäckskalsbankarna i Uddevalla.

Sträcka 4 – 16
4. Svanesunds färjeläge – Kyrkeröd (15 km)
5. Kyrkeröd – Malö strömmar (16 km)
6. Malö strömmar – Grundsund (25 km)
7. Slävik – Stranderäng (25 km)
8. Stranderäng – Hunnebostrand (32 km)
9. Ramsvikslandet (14 km) och Bohus-Malmön (10 km)
10. Harska – Kisteröd (12 km)
11. Tanumstrand – Södra Ulvesked (16 km)
12. Södra Ulvesked – Ejgdesjön (20 km)
13. Kyststien i Halden: Elgåfossen – Iddefjorden (14km)
14. Kyststigen Halden: Iddefjorden-Petersburg (11 km)
Kyststigen Strömstad: Idefjorden-Ramberget (15km)
15. Kyststigen Halden: Petersburg – Svinesund (21 km)
Kuststigen Strömstad: Ramberget – Svinesund (16 km)
16. Björnerödspiggen – Strömstad (22 km)
Karthäfte finns att köpa på: Turistbyråerna, Bohusläns Museum, Stadsbiblioteketet
Uddevalla

www.lysekil.se

www.munkedal.se

www.orust.se

www.sotenas.se

www.stenungsund.se

www.stromstad.se

www.tanum.se

www.uddevalla.se