Avesta

Folkareleden
Vandringsleden sammanbinder Bruks- och Gästrikeleden från Krylbo till Grönsinka.

Bruksleden, 23 mil

Sträcka: Leden sammanbinder mälarregionen med bergslagsområdet. Leden sträcker sig från Västerås i söder till Malingsbo i nordväst och Avesta i nordöst.
Terrängen är kuperad med en blandning av löv och barrträd, myrområden, sjöar
samt jordbruksmarker med vackra gårdar. Vidsträckta utsikter öppnar sig här och
var. Kulturlämningar som gamla odlingsmarker med bebyggelserester, kolbottnar,
hyttruiner och nedlagda gruvor minner om äldre tider.

Älvpromenaden, 8,5 km
Sträcka: Vandringsled från Gamla Byn i Avesta, på båda sidor om Dalälven, till Krylbo.
Info: Avesta Tb 0226-64 50 40
Källa: www.avesta.se