Borlänge

Kåres Väg 20km

Leden är en av de ursprungliga vägarna som Torsångsborna använde då de
färdades till Tiskasjöberg för att bryta koppar i det som blev gruvan vid
Kopparberget. Enligt sägnen var det en bock med sina röda horn (efter bökande i
vitriolhaltig rödmull ) som ledde den som fann gruvan på spåren.
Vägen har återskapats i samarbete mellan hembygdsföreningarna i Torsång och
Aspeboda samt Stiftelsen Kopparberget och är en vandringsled genom en bygd
synnerligen rik på kulturhistoria från 9000 år sedan och fram till våra dagar. Utmed
vägen finns ett 40-tal skyltar på vilka kulturhistoriskt intressanta platser är
beskrivna. Man kan starta vid Församlingshemmet i Torsång eller vid Gruvan och
gå – hela sträckan eller i etapper.
Vid Gruvan (Gruvboden eller Gruvmuseet) och på Turistbyrån kan man hämta broschyr om leden och köpa ett stämplat (med Kårebock) vägpass för 20 kr som ett
minne av vandringen som förutom kulturhistoria också bjuder på en naturskön
upplevelse.
Info: Borlänge&Co, 0243-257490
www.borlange.se