Falun

Falu kommun bjuder på många spännande natur- och kulturupplevelser. 40 vandringsleder har iordningsställts av en rad lokala intresse- och hembygdsföreningar. Lederna finns samlade i en vandringsguide som säljs i kommunens reception i Stadshuset och på Turistbyrån. Med hjälp av guiden är det enkelt för vandraren att välja en led med rätt längd och svårighetsgrad. Den kortaste leden är 1 km, medan den längsta är 3,5 mil. Några ligger nära centrum, andra finns långt ute i vildmarken. Tb Falun 023-830 50

Bäverleden 7,1km
Vandringsled som börjar och slutar vid Bjursås Stugby och Camping. Ring för mer info 023-77 41 77.

Dalkarlsvägen
www.dalkarlsvagen,se Dalkarlsvägen är ett system av stigar och vägar från övre Dalarna ned till Stockholm. Det har etablerats genom de säsongsvisa vandringar, herrarbetsvandringar, som från 1500-talet och fram till början av 1900- talet var en viktig del av Dalarnas folkhushåll. En del av stigarna är restaurerade, andra är nästan igenvuxna men efter hela vägen till Stockholm finns det fortfarande spår av dalfolket vandringar. Syftet med projekt Dalkarlsvägen är att återskapa vandringsvägen. I arbetet deltar hembygdsvänner från Dalarna och entusiaster.

Knivstigen Lätt Markerad med infoskyltar vid minnesplatser

Vandringsleden som börjar vid Bollerhalsen i Kniva, följer en del av den väg som herrarbetarna gick när de skulle till Stockholm, eller andra städer söderut, för att arbeta. För den som vill veta mer finns färdlitteratur; “Knivstigen – berättelsen om en gammal vandringsled” på biblioteket.

Källslättenspåret 20km
Utgår från Stångtjärnsstugan. Har iordningställtsav Falu IK. Det går att bruka året om. Naturen kring Falun är starkt påverkad av verksamheten vid gruvan och spåret går genom marker som är rika på kulturhistoria. De flesta tjärnarna i området, till exempel, har dämts eller påverkats på annat sätt för att förse gruvan med vattenkraft till pumparna mm. Info finns vid Stångstjärnsstugan. Vid sidan av spåret – Från Igeltjärn grävdes ett 175 meter långt dike som över bygdes med ett stenvalv för att det skulle hålla. Allmänt kallas den Rysstunneln och syns som en svag ås i tertängen. På Kunterberget står en magisk tall.

Pilgrimsleden
Led som gått från Västra Aros via Kopparberget till Trönö och Nidaros. I Enviken har leden märkts ut från Yttertänger förbi Kurbergets fäbod till Björnås i norr. Pilgrimsleden ansluter till sommarvägen som gör det möjligt att vandra till Klockarnäs. Pilgrimsleden användes för färder till Nordens kristna centrum Nidarosdomen i Norge. Leden använders redan på 1100-talet. Senare användes den av handelsmän från Södra Norrland som förde med sig varor till Kopparberget och Mälardalen. Leden löper över höjderna för att man lätt skulle kunna orientera sig då kartor saknades. Vandringen längs Pilgrimsleden är att resa i både tid och rum. Man kan studera hålvägar och spångbroar varav den över Långbromyren har daterats till slutet av 1500-talet. Vandra själv eller delta i den gemensamma vandringen som arrangeras varje år. Info 0246-241 42 DALARNA

Sundbornsleden/Råbergsslingan
Följer till stor del gamla fäbodstigar som använts “i alla tider”. 1993 förbättrades och omärktes leden och den är nu även sammankopplad med “Lostigen” som ingår i Korsnäs IF:s stigsystem.

Vildmarksleden 35km
Grundtanken med leden var attt ge nutidsmänniskan en möjlighet till avkoppling i naturskön miljö och samtidigt ge en inblick i fädernas hårda levnadsvillkor.

Vägen till Prästbodarna
Från Nyfädbodarna åker man till Daltjärnsvägen västerut till dess slut. Där börjar vandringsleden som är 4 km fram till Prästbodarna. Hela sträckan från Nyfäbodarna till Prästbodarna är ca 8 km.

Sågmyra 1,5 – 23 km
Guidade turer, vandringsturer, Telefon 023-595 01

www.falun.se