Leksand

Fäbodvandring
I området kring Skeberg, Skinnaråsen och Ljusbodarna, 15-20 km väster om Leksand finns vandringsleder bland fäbodar, sjöar och berg. 0247-796130

Gruvvandring och andra leder
Insjön, Leksand. 3,6 km-12,5 km i området kring Insjön. Även vid gamla gruvområdet Solberga. Informationstavlor vid gruvorna.I det gamla gruvområdet omkring Solberga finns informationstavlor. Där beskrivs den
gruvdrift som pågick under flera hundra år t o m mitten av 1800-talet. Många
gruvhål och lämningar efter konsthjul och stånggångar.0247-40894

Skvinleden, Leksand
Vandringsled mellan Rönnäs och sjön Skvin. Karta finns på Turistbyrån i Leksand. Hela leden går genom blandade skogsbestånd. Här har på 15-1700-
talet funnits en hytta för malmsmältning från gruvorna kring Hisvåla. Utöver
hyttruinen finns rester av en kalkugn, kalkbrott och en del andra lämningar från kalkbrytning, som upphörde på 1930-talet. Dessutom finns en nyckelbiotop,
ett naturvårdsområde inventerat av Skogsvårdsstyrelsen. 0247-37227.

Vadringsled runt fågelsjön Limsjön, Leksand Leksand, 7 km lång barn- och handikappvänlig.

Siljansleden. Läs under Mora, Rättvik och Orsa.

www.leksand.se