Mora

Dalkarlsvägen: Mora-Stockholm
Vandringsvägar efter dalfolkets historiska arbetsvandringar till Stockholm.

Siljansleden Ca 34 mil Orange färg runt trädstammar och skyltar.
Led i Siljansbygden som huvudsakligen följer gamla fäbodstigar. Leden går
genom ett storkuperat och mäktigt landskap med höjdskillnader på över 400m.
En mångfald väl bibehållna fäbodar som minner om  gångna tiders fäbodliv
passeras. Vandraren upplever större och mindre sjöar som ett välkommet
avbrott i den dominerande skogs- och myrterrängen. Vattnen erbjuder bad- och
fiskemöjligheter och ibland möten med vilda djur som sökt sig till vattnet. Rör dig då försiktigt och njut av mötet. Rast- och lägerplatser finns anordnade på  lämpliga
avstånd. Vandringen går till stor del i vildvuxen terräng och för längre turer är det
nödvändigt att vara väl utrustad. För ytterligare information kontakta turistbyrån,
0248-79 72 10.

“Vasaloppsleden” 90km läs under Sälen

www.mora.se