Berg

I Berg finns möjligheter till vandringar i såväl fjällmiljö och skogsland som i kulturbygd. Här syns Helags glaciär glimma i ljuset från kvällssolen och från Tossåsens fjällby går lederna ut i fjällvärlden trots att vi är långt söderut. På Hoverberg vandrar du i bitvis brant skogsterräng med klippblock och kring Persåsen i kulturbygd.

Jämt-Norgevägen, Etapp 6, Pånäset – Hackås    Medel  Längd: 16 km
Efter de första fem etapperna i Bräcke kommun fortsätter nu Jämt-Norgevägen i  Bergs kommun. Etapp 6 leder fram till Hackåsbygden som bjuder på många
sevärdheter.

Jämt-Norgevägen, Etapp 7, Hackås – Oviken      Medel  Längd: 12 km
Etapp 7 på Jämt-Norgevägen leder först till Ovikens gamla kyrka med medeltida
ursprung och sedan till Ovikens nya kyrka i nygotisk stil. Härifrån har man en vid utsikt över Oviksfjällen.

Jämt-Norgevägen, Etapp 8,
Oviken – Stensjöbäcken  Medel  Längd: 21km
Leder in i obebyggd mark. Efter Myrvikens centrum finns inga möjligheter till inköp förrän i Storsjö kapell, sju mil bort genom vildmarken.

Jämt-Norgevägen, Etapp 9, Stensjöbäcken – Tuvljån  Medel  Längd: 10 km
Går genom ett område som under efterkrigstiden på 1940-50-talet hade en blomstrande bärindustri.

Jämt-Norgevägen, Etapp 10, Tuvljån – Lövan    Svår   Längd: 19 km
Går genom områden som flera kulturpersonligheter hämtat inpiration från. Här har det också fram till sekelskiftet 2000 bedrivits traditionellt fäbodbruk med ost-, smör- och messmörstillverkning. Sveriges äldsta turiststation från 1896 passeras samt ett knuttimmrat fjällkapell från 1978.

Jämt-Norgevägen, Etapp 11, Lövan – Storsjö Kapell   Svår  Längd: 30 km
Etapp 11 når landskapet Härjedalen där invånarna har nästan varsin kvadratkilometer att röra sig på. Många fina naturupplevelser bjuds längs
sträckan som slutar vid Storsjö Kapell där flera intressanta rester från sten- och
järnåldern finns.

Jämt-Norgevägen, Etapp 12, Storsjö Kapell – Ljungdalen  Svår  Längd: 18 km
Går genom renbetesland, över myrar, bäckar och kalfjäll. Leden bjuder på
storslagen vy över Ljungdalen. Bitvis går den i tämligen brant terräng.

Jämt-Norgevägen, Etapp 13, Ljungdalen – Sylsjödammen  Svår  Längd:
Etapp 13 går på fjället genom renbetesland. Här passeras Helags – Härjedalens
högsta berg med en höjd av 1795 meter över havet.

Jämt-Norgevägen, Etapp 14, Sylsjödammen – Stugudal  Svår  Längd: 15 km
Den sista etappen på svenska sidan. Här vandrar man genom storslagen
fjällnatur på vägen mot den norska gränsen vid Skarvdörrspasset.

Näktenleden        Medel  Längd: 110 km
Kring Näkten finns en sagolik natur med möjligheter till oändliga upplevelser. Gör
ett strövtåg i de djupa skogarna med ett rikt djurliv. Plocka svamp och bär.
Vandra på historisk mark bland gravkullar och meteoritnedslag.