Krokom

Krooms kommun är stor och vandringslederna är uppdelade i tre olika geografiska delar; Hotagsbygden och FöllingeOfferdalsbygden och slutligen Stråket. På Krokoms kommuns hemsida så finns gedigen information med mängder av vandringsleder i de olika delarna av kommunen.

Källa: Krokom.se