Ragunda

Ragunda erbjuder vandringsleder i skogs- och kulturbygd.

Indalsleden
Går genom hela kommunen och iordningställda stigar som startar vid Älggårdsberget med informationstavlor. En stig går till Blomkvisttorpet med
stationer som informerar om bland  annat växter, den forna havsstranden
och geologi (längd ca 4 km).

Blomsterstigen är kortare, ca 800 m runt anläggningen
En tredje stig går bl a längs Järån med stationer som berättar om växter, geologi
och minnesmärken från brukstiden vid Annedal (ca 3 km). Vid anläggningen
Älggårdsberget finns även ett arboretum (trädartsstig). Här kan man titta på fler
än 50 olika arter av  träd. Ett annat tips är att göra en kulturvandring genom den
anrika byn Skyttmon – Träslottens by. Här kan du med hjälp av informations-
skyltar och guidebok förflytta dig till tiden då Skyttmons bönder blev sina egna
träpatroner.

Vid Döda Fallet finns iordningsställda stigar och spänger så att du kan ta en
närmare titt på stenformationerna som lämnades torra när Vildhussen åstadkom
en ny älvsträckning förbi fallet.

Egilslingan  ca 9 km lång
Utgångspunkt från Ammeråns Hästsportcenter eller Lilldöviken i Döviken.
Slingan går utmed Ammerån mot Storberget via Nybuvägen till vindskyddet i Åte med utsikt över Indalsälven. Leden viker sedan av brant mot riksvägen och
Storsvedjan. Slingan passar för vandring, cykling och ridning.

Stadsbergsvandringen är en 4-5 km lång
Vandring i rundslinga från naturcampingen i Krångede med fantastiska vyer. Följ
Indalsälven, klättra till Timmerstugan och passera Ättestupan.

Ammeråleden/Granåsleden är en 1,5 mil lång
Led mellan Krångede och Överammer via Granåsen. En skön led att gå (och rida) med flera rastplatser och anslutningspunkter för bil.

Turistinformation: Ragunda kommun, tel: 0696-68 20 00

www.ragunda.se