Askersund

Bergslagsleden                                                    www.bergslagsleden.se

Etapp 15-17 på Bergslagsleden går mellan Ramunderboda och Stenkällegården.

Ramunderboda-Gråmon  23 km, Gråmon-Tivedstorp 14 km och Tivedstorp-Stenkällegården 12 km. Tivedstorp ligger 5 km söder om langdsvägen mellan Askersund och Tiveds kyrka. Där finns logi, kaffestuga, hantverksbod och kapell. Stenkällegården är en anläggning som är öppen både sommar och vinter och har camping och en välbesökt vintersportanläggning. Karta och mer information över vandringsleden finns att på turistbyrån eller på hemsidan www.bergslagsleden.se

Hargemarkens klippkust 
Stigen är inte markerad. En vandring i ett vilt, storslaget och klippigt kustlandskap. Detta är ett av de synnerligen natursköna – och okända! – partierna av Vätternstranden. Från starten vid Södra Kärrviken till målet vid Verkaviken      nära Hargebaden är det 4,5 km. Terrängen är delvis kuperad och delvis stiglös.  Ca 300 m söder om och ca 1km norr om Isgrönarna är stigen delvis otydlig och ibland ej existerande. Någon risk att gå vilse finns inte om man hela tiden har strandkanten inom synhåll på vänster hand.

Luffarboleden  www.aspamarken.se

Luffarboleden finns i två varianter, en lång led på 10,3 km och en kort på 4,5 km. Båda lätta. Leden star tar vid ”Röa Broa” , rastplatsen på Tivedsvägen mellan Långsjön och Huvudsjön. Ta av från väg 205 från Askersund. Mer information och kartor finns på Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå.

www.aspamarken.se

Långsjöleden
är en led på 11, 4 km genom vacker men delvis krävande terräng. Starten går vid ”Röa Broa” som är en rastplats som ligger på vägen mot Tived. Ta av från väg 205 från Askersund/Laxå. Mer information och kartor finns på Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå.

Mariedammsleden 
Mariedammsleden är en vandringsled i lätt kuperad terräng 5 km eller 9 km. Start och mål vid Trehörnings masugn i Mariedamm. Leden går genom delar av Lerbäcks Bergslag som är en av landets äldsta. Här bröts järnmalm redan på 1300-talet. Leden är markerad med orange ringar runt träd och stolpar.           Rastplatser: Utmed leden finns fyra rastplatser. En vid Solberga äng med bord och bänk, en vid Runsala ek med bord och bänk, en vid Ängadammen med bänk och en vid sjön Trehörningen med vindskydd och eldplats. Grillplats och kaffestuga vid masugnen. Kaffestugan är öppen fredag – söndag sommartid. Sevärdheter: Under vandringen på Mariedammsleden bjuds naturskön och kulturhistorisk miljö. På leden passeras bl a följande sevärdheter: Solberga äng med många sällsynta örter som vårlök, solvända, back klöver, vårfingerört, klase- och sommarfibbla, knöl- och backsmörblomma. Från ängens övre del har man fin utsikt. Runsala ravin med ovanliga växter och örter som strutbräken, trolldruva, lungört, vårört och           myskmadra. Trehörnings masugn som är en mulltimmerhytta. Den första masugnen togs i bruk år 1636. År 1889 blåstes nuvarande masugn ner för sista gången. Torrgruvorna är gruvor i olika nivåer för att lätt få bort vatten. Dessa innehöll mycket svavel och för att få god smälta krävdes stor tillsats av limsten och kalk. Den djupaste gruvan inom fältet är Janagruvan som vid brytningens slut år 1853 var 78,4 meter djup. Ledbeskrivning, karta och övrig info finns på Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå

Munkastigen  Totalt 40 km. Norra: 23 km, södra: 17 km. Medelsvår
Led som munkarna vid Ramundeboda kloster vandrade till Olshammar för att sedan via båt över Vättern upprätthålla kontakt med klostren i Alvastra och Vadstena. Indelad i norra och södra

Munkastigen. Ledmarkeringar i terrängen är dels organga ringar på träd och stolpar dels pilar med Munkastigens symbol. Större delen av leden sammanfaller med Bergslagsledens sträckning.

Sträcka: Norra: Ramundeboda-Gråmon     Södra: Gråmon-Olshammar

Ansluter till: Bergslagsleden nedanför Getaryggen; följsåt till Ramundeboda

Info: Örebro Tb  019-21 21 21; Askersunds Tb  0583-810 88

Stenkällerundan
Från Tivedens nationalsparks besökscenter går många leder och du kan få många olika naturupplevelser.

Stenkällerundan är ca 2 km lång och går delvis i svår terräng. Räkna med minst en timmes vandring. Stenkälleklack är en av områdets bästa utsiktspunkter. En kort men brant återvändsled på ca 200 m leder upp till bergets topp. Under denna led passerar du bl a Sten källa som är en plats där inlandsisen har satt sina spår och möblerat om lite i naturen. Isen har här tagit i lite extra och format ett jättelikt stenröse. Geologiska formationer har alltid fängslat människors fantasi och till Stenkälla har knutits många sägner. Vandringskartor finns på Askersunds Turist- & Evenemangs byrå.

Trollkyrkorundan
Från nationalparkens leder kan du få många naturupplevelser. Trollkyrkorundan är ca 6 km lång och går delvis i svår terräng. Ta god tid på dig, räkna med att bara själva vandringen tar minst tre timmar