Hallsberg

Dovrasjödalen 2,3 km – 4 km – 6,5 km Orangemarkerade stigar
I en djup sprickdal, vinkelrätt mot Närkeslättens sydligaste förkastningsbrant ligger
på en rad de tre långsmala Dovrasjöarna. Runt den norra sjön stupar berget
dramatiskt rakt ner i vattnet. För att skydda detta geologiskt intressanta område,
och för att göra det möjligt för skogen att utvecklas till urskog har Dovrasjöområdet
avsatts till naturreservat. Från parkeringsplatsen norr om Dovrasjödalen är det 1,5
km fram till norra Dovrasjön. Här kan man välja att på orangemarkerade stigar gå
runt en, två eller tre sjöar. ( 2,3 km – 4 km och 6,5 km ). I lugn takt ska man räkna
med c:a 3 km / tim.

www.hallsberg.se