Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun har 10 mil Östgötaled. En lämplig startpunkt för vandringen är antingen vid Östantorp eller vid campingen där det finns parkering.

Falerum
I Uknadalen ligger Falerum, en ort som erbjuder väldigt mycket för dig som går Östgötaleden. Få platser i länet har så många vandringsalternativ. Dels finns ett flertal korta slingor som passar utmärkt för dagspromenader och dels kan
Falerum ingå som startpunkt eller en del av längre vandring.

Ekultebergens
I den natursköna Uknadalen i sydöstra Östergötland ligger Ekultebergens
naturreservat – en av de största urskoglika skogarna i länet. En sex km lång
vandringsled går från parkeringsplatsen och in i den norra delen av
naturreservatet. Den är bitvis lite brant, men mycket vacker. Östgötaleden
passerar nära reservatets norra gräns. Tjustleden passerar på Ekhultsvägen
genom den västra delen av naturreservatet. Mer info från turistbyrån, 0120-120 98.

Falerum – Åtvidaberg/Östantorp (16 km)
Falerum (järnvägsstation) – Gärdserum, 3,3 km
Gärdserum – Forsaström (ekomuseum), 5,2 km
Forsaström (ekomuseum) – Falla (vindskydd, 4 personer) 5,7 km
Falla (vindskydd) – Åtvidaberg/Östantorp, 1,8 km
Sträckan mellan Falerum och är relativt lättvandrat med några få nivåskillnader. Svårighetsgraden hamnar ungefär kring medel.

www.atvidaberg.se

http://www.ostgotaleden.se/?MenuItemID=5557&CategoryID=5642&ArticleID=201758&useback=1