Boxholm

Östgötaleden i Boxholms kommun omfattar ca 10 mil. Leden slingrar sig fram på grusvägar, skogsstigar, genom trollskog, förbi små skogssjöar och bitvis
längs sjön Sommen. Området är ett av Sveriges vattenrikaste. Med utgångspunkt från Boxholms tätort finns tre olika riktningar att välja på.

Etapp 1: Boxholm–Mossebo 16 km Svårighetsgrad medel.

Kuperad med en blandning av skogs- och kulturlandskap. Leden går till största
delen på skogsstigar.

Etapp 2:Boxholm–Strålsnäs 10 km Lättvandrad
Leden går på småvägar och stigar.

Etapp 3:Strålsnäs–Bleckenstad 10 km Lättvandrad
Sträcka i kultur- och skogsbygd. Anslutningsled: Bleckenstad-jölby

Etapp 4:Boxholm–Eklabo 13 km Lättvandrad
Går delvis på grusväg i skogsmark.

Etapp 5:Eklabo–Udden 7 km
Vandring genom skog med torpställen. Bitvis kuperat  men stora delar är
lättvandrade. Anslutningsled: Udden–Spånggölen

Etapp 6:Udden–Sundet (Färjan) 7 km Medelsvår
Vandring på stigar förbi sjöar. Anslutningsled: Blåvik–Sundet (Färjan)

Etapp 7:Sundet (Färjan)–Spånggölen 8 km Medelsvår
Vandring på grusväg och stigar. Leden går bland annat i en ravin, Lycköhål.
Efter lätt vandring på ravinens botten belönas du med fin utsikt över Sommen
när du gått uppför en brant.

Etapp 8:Spånggölen–Sjöbo 10 km Lättvandrat
ppå grusväg och stigar genom skogsmark.

Etapp 9:Sjöbo–Malexander 10 km
Vandring både i kuperad terräng och på grusväg.

Etapp 10:Malexander–Härsmålen 4,5 km Medelsvår
Vandring med vindskydd vid sjön Svarten. Leden delar sig vid Härsmålen och
fortsätter norrut mot Ulrika och söderut mot Österbymo eller Kisa.

http://www.ostgotaleden.se/

www.boxholm.se