Kinda

Östgötaleden i Kinda omfattar ca 12 mil

Etapp 1 Halvsjön – Smedstorp, 8 km Lättvandrad.
Leden från Halvsjön följer en skogsstig och är bitvis ganska kuperad innan man
når Håredal vid sjön Sommens strand. Leden följer sedan småvägar.

Etapp 2 Smedstorp – Pinnarp, 10 km
Sträckan går mestadels genom varierad skogsterräng och små skogsvägar. Ett
omväxlande avsnitt som kan betraktas som ”medelsvårt”. Sträckan avslutas i
Pinnarp som är något av en knutpunkt för vandringsleden i Kinda.

Etapp 3 Misterfall – Kisa, 10 km
Vandringen till Kisa sker genom skogsterräng som bitvis är rejält kuperad.
Leden ansluter till Kisa via Föllingsö odlingslandskap.

Etapp 4 Kisa – Horn, 25 km
Som helhet får sträckan betraktas som lättvandrad. Från Kisa går leden till att
börja med mycket på vägar. Sträckan avslutas dock med skogsterräng.

Etapp 5 Horn – Smålandsgränsen, 10 km
Leden fortsätter söderut i lättgången terräng. Den sista biten från Forsvik via
Brunebo ner till smålandsgränsen och anslutningen till Sevedeleden går leden
enbart på små vägar.

Etapp 6 Kisa – Pinnarp, 8 km
Från Föllingsö går leden i skogsterräng mot Pinnarp. Strax innan Pinnarp når
man sjön Föllingen. Sommartid kan man ta sig över sjön med en färja. Man
drar sig själv över med rep. Ett kul inslag i vandringen som brukar uppskattas
mycket, speciellt av barnen. Under vintern är inte färjan i sjön. Då får man gå
runt via vägbron som delar av Övre och Nedre Föllingen.

Etapp 7 Pinnarp – Pålhult, 15 km
Från Pinnarp kommer leden ner till sjön Övre Föllingen. Sommartid kan man ta
sig över sjön med en färja (se ovan). Vandringen upp till Pålhult går i
skogsterräng och får betecknas som ganska svår. Det är en hel del kalhyggen
och sankmarker som kan vara våta på våren.

Etapp 8 Pålhult – Rimforsa, 16 km
Sträckan norr ut från Pålhult går helt i skogsterräng och är rejält kuperad.

Etapp 9 Rimforsa – Linköpingsgränsen, 10 km
Tämligen lättvandrad. Vandringen norrut mot Linköpingen går delvis på små vägar och delvis i skogsterräng.

Etapp 10 Linköpingsgränsen – Åtvidabergsgränsen, 10 km
Lättvandrad sträcka på småvägar och genom lövskog.

Info: Fritidskontoret i Kisa, 0494-190 00, vxl. E-post kinda@kinda.se

www.kinda.se

http://www.ostgotaleden.se/?MenuItemID=5549&CategoryID=5640&ArticleID=201750&useback=1