Klosterleden

Klosterleden passerar idag 5 klostertraditioner med 11 kloster eller ruiner efter kloster från Cisterciensernas Alvastra vid Vättern till Benediktinernas nybyggda
kloster vid Omberg, vidare till Birgittinernas Vadstena, Dominikanernas Skänninge, Cisterciensernas Vreta, Franciskanernas Linköping, Cisterciensernas Askeby och Franciskanernas Söderköping/Krokek vid Östersjön.

Utmed leden finns ca 40 kyrkor och den totala sträckan är ungefär 25 mil.
Att vandra från Krokek via Norrköping till Vadstena tar normalt 11 dagar.
Från Alvastra till Vadstena tar det 2 dagar. I Alvastra ansluter också Franciskusleden som startar i Jönköping.
Norrut kan du vandra på Klosterleden tills den ansluter med Romboleden till
Norge och Trondheim (Nidaros). Denna del av Klosterleden är dock inte utsatt
med stolpar. Tips på övernattningar finns angivna på våra kartor med plats och
telefonnummer. Kartor finns att köpa för varje dagsetapp.

Klosterledens sträckning:
Alvastra – Rogslösa – Vadstena
Kolmården/Krokek – Åby – Norrköping – Styrstad – Söderköping – Gårdeby –
Askeby – Linköping – Vreta Kloster – Västerlösa – Skänninge – Vadstena.

KLOSTERLEDEN
Från Nidaros (Trondheim) till Vadstena, (Romboleden till Klosterleden) Romboleden — Kloten – Gillersklack – Stjärnfors – Nyberget – Uskavi – Hammarby – Digerberget – Lockhyttan /Mogetorp – Blankhult – Ånnaboda – Tysslinge – Kårberg – Hackvad – Hammar – Medevi – Motala – Vadstena.
Mer information om Klosterleden och pilgrimsvandringar finns på

www.pilgrimscentrum.se

http://www.ostgotaleden.se/?MenuItemID=5947&CategoryID=5637&ArticleID=201755&useback=1