Mjölby

Ledavsnitt Bleckenstad-Örbacken

Etapp 1 Bleckenstad-Södragården(Lundbyvallen) 8km
Vandringen startar vid Bleckenstad gård, en plats med anor från 4000 f.kr, på
gränsen mellan Mjölby och Boxholms kommun. Sträckan går till största delen
på stigar och skogsvägar, förbi gamla torpmiljöer och sker mestadels genom
lättvandrad skogsmark. På sträckan finns inte mindre än fyra stycken vindskydd med grillplats och övernattningsmöjlighet samt ett utedass nära Bleckenstad. Anslutningsleder: Strax väster om Bleckenstad ansluter leden söderut mot Linnefors-Strålsnäs-Boxholm samt anslutning till vindskydd-kanotled vid Svartån öster om Bleckenstad.

Etapp 2 Södragården-Skogsjö motionsgård ,4,4km
Etappen följer till en början cykelvägen förbi och genom bostadsområdet Ryttarhagen för att sedan följa en stig upp på en höjd med namnet
Kungshögarna. Höjden användes under lång tid som gravplats och man kan hör skönja flera domarringar, bautastenar, treuddar och gravhögar. I Norra delen
av Kungshögarna delar sig leden i en anslutning genom stan via
Burensköldsvägen till resecentrum. Följer man den andra delen kommer man
via gator och trottoarer förbi bostadsområdet Tunet och vidare på en traktorväg och tunnel under E4:an in i Skogssjöns naturreservat. Här följer leden på stigar
det s.k. Istidsspåret som via anslagstavlor berättar om rullstensåsar och dödisgropar, samt den flora och fauna som finns här. Man når efter en stund
södra delen av Skogsjön där leden via delning viker av mot kommunens
motionsgård.

Etapp 3 Skogsjö motionsgård-Örbackens naturreservat, 3,8 km
Från delningen S. Skogssjön slingrar sig leden vidare på den grusås som skiljer
Skogsjön från den våtmark som finns på andra sidan, fortsätter genom
lättvandrad skogsterräng och tangerar så småningom RV 32. Genom en öppning i viltstängslet tar man sig vidare på 32:an ca 250 m för att kunna passera på  bron över järnvägen. Kort efter vägskälet mot Ullekalv går man åter på stig i riktning norrut. Efter ca 1km är man framme vid kalkärret vid Örbacken med dess märkliga och unika flora. Då har man dessutom passerat
vindskyddet vid skogskanten strax innan. Här slutar för närvarande Mjölby
kommuns  del av Östgötaleden. En del av Klosterleden går från Skänninge till
Vadstena.

http://www.ostgotaleden.se/?MenuItemID=5551&CategoryID=5636&ArticleID=201752&useback=1