Motala

Motala kommun har i dagslaget en sträckning av Östgötaleden. Den startar i Borensberg vid Göta kanalbron och fortsätter längs kanalens dragväg fram till Berg för att sedan fortsätta till Linköping.
Längre vandringar på egen hand eller via guidade turer erbjuds vid Skönnarboleden norr om Tjällmo. Till din hjälp finns “Guide till naturen i Motala kommun” där 55 besöksvänliga områden med höga natur- och kulturvärden
presenteras. Boken finns att köpa på Tb.

http://www.ostgotaleden.se/?MenuItemID=5552&CategoryID=5635&ArticleID=201753&useback=1

Hälla gård, ca 1 mil lång, en gammal wolframgruva
Vandring i naturskönt område med både åkrar, ängar, skog och sjö. gott om vilt. Paket med cykel, kanot och vandring är möjligt. Blir man många kan man sova i militärtält vid sjön. Värmestuga på  gården. Vi förbehåller oss dock rätten att avlysa leden vid älgjakt. Ligger i nordöstra delen av kommunen ca 5 mil från
Motala och 3 mil från Borensberg i ett naturskönt område vid sjön Tron.  Motala kommun har en sträckning av Östgötaleden. Den startar i Borensberg vid Göta kanalbron och fortsätter längs kanalens dragväg fram till Berg för att sedan fortsätta till Linköping. Längre vandringar på egen hand eller via guidade turer
erbjuds vid Skönnarboleden norr om Tjällmo. 55 besöksvänliga områden med höga natur- och kulturvärden presenteras i. ”Guide till naturen i Motala kommun” Info på Tb och boken finns att köpa där.

Skönnarboleden i Tjällmo! Leden är totalt 10 km    www.tjallmo.info
Möjlighet att bryta av promenaden på ett flertal ställen, utan att behöva gå samma väg tillbaka. Under den första sträckan från starten vid Christinefors passera man först fall och hålldammar – minnesmärken från järnhanteringen och den efterföljande sågverksindustrin. Uppe vid kvarnruinen kan man beundra det stora vattenhjulet, som sedan 2005 driver en liten räckhammare. Leden löper vidare på vägar och stigar genom skog av varierande ålder. En torpruin och en kolarplats med kolarkoja får man se på den norra slingan genom skogen. Därefter promenerar man längs Skönnarbosjön. Här ligger en av tre grillplatser vid ett vindskydd intill strandkanten. Sista delen av vandringen slutar uppe på Tyleklint och därifrån har man en vidunderlig utsikt. Kartor finns uppsatta. Oftast finns kartor att  ta med vid starten. Vandringsleden finns lätt tillgänglig från väg 211 mot Örebro ungefär 7 km norr samhället Tjällmo i Motala kommun. Skyltar med texten ”Järnhantering” visar mot starten.

Skönnarboleden sköts av Tjällmo Hembygdsförening

http://www.motala.se/sv/Invanare/Kultur-och-fritid1/Motionsspar-skidspar-och-friluftsomraden/

www.promeneramedmera.se