Norrköping

Östgötaleden över Kolmården och Vikbolandet omfattar ca 9,5 mil och med anslutningslederna erbjuds totalt 18,6 mil vandringsled. De flesta av ledens etapper är lättåtkomliga med bil eller buss.

Etapp 1: Sörsjön-Graversfors, 6,6 km Medel
Vandringen genom vacker och lättvandrad skogstrakt. Leden följer en mix av stigar och lågtrafikerade vägar. Anslutningsleder: Bergkulla-Sörsjön, Bergkulla-Hultsbruk-Sörsjön, Hultsbruk-Graversfors.

Etapp 2: Graversfors-Mela, 11 km Lätt
En stigning öster om Graversfors, i övrigt ganska plant. Anslutningsleder:
Sörsjön-Näkna-Graversfors,  Näkna-Mela.

Etapp 3: Mela – Halsbråten, 14 km
Anslutningsleder: Mela-Fridhem, Mela-Hjälmarsösjö-Getå, Hjälmarsösjö-St
Älgsjön-Oscarshäll.

Etapp 4: Halsbråten – Långa Längan, 1 km
Anslutningsled: Sörmlandsleden till Stavsjö.

Etapp 5: Långa Längan – Lövsjön, 11 km
Sträckan är lättvandrad utan märkbara nivåskillnader.

Etapp 6: Lövsjön – Säter, 14 km Medelsvår
Sträckan har en brant stigning upp på platån vid Säter och en brantare backe
ner till Bråviken strax väster om Skvättabäcken. Övriga delar är lättvandrad.
Anslutningsled: Sörmlandsleden till Kvarsebo.

Etapp 7: Skansen – Mauritzberg, 8 km
Sträckan är en ganska lätt vandring. Nu är vi på Vikbolandet och Östgötaleden
är här märkt med Vikbolandsleden (V).

Etapp 8: Mauritzberg – Dalmyrasjön, 14 km
Vandringen är både på landsväg och i naturen.

Etapp 9: Dalmyrasjön – Skirsjön, 7 km
Vandringen är ganska lätt mestadels på väg men även i natur.

Etapp 10: Skirsjön – Norrkrog, 7 km
Vandringen går raka spåret till Norrkrog där Vikbolandsleden tar slut men Östgötaleden fortsätter på andra sidan Slätbaken fast då i Söderköpings
kommun.

http://www.ostgotaleden.se/?MenuItemID=5477&CategoryID=5580&ArticleID=201466&useback=1

www.norrkoping.se