Ödeshög

Ödeshögs kommun har c a 4,5 mil av Östgötaleden. Bra utgångspunkter, med hänsyn till kommunikationer och parkering för vandring, är Ödeshög,  Kråkeryd och Omberg.

Kråkeryd – Trehörna 26 km Medelsvår
Kråkeryd fungerar bra som startpunkt på Östgötaleden. Platsen har bussförbindelse med Ödeshög och Gränna.
Kråkeryd (parkering) – Visjö (vägskäl), 6 km
Avstickare till Visjö-badet (enkel väg), 1 km
Visjö (vägskäl) – Storeryd (ullspinneri), 4 km
Storeryd (ullspinneri) – Gransjön (vindskydd), 7 km
Gransjön (vindskydd) – Trehörna kyrka (delning), 8 km
Avstickare från Trehörna kyrka till Trehörna-badet (vindskydd, enkel väg), 300 m
Avstickare från Trehörna-badet till Smesserna (gravhögar, enkel väg), 1,2 km
Sträckan är ganska lättvandrad och går på en blandning av skogsstigar och enkla grusvägar.

Kråkeryds naturreservat
Fortsätter du Östgötaleden norrut mot Ödeshög når du efter ca 100 m en avstickare.

Kråkeryd – Orrnäs 4,6 km
Kråkeryd (parkering) – Orrnäs (delning) 4,6 km
Landskapet är något kuperat, där du ibland går högre upp med fin utsikt ut mot Vättern och ibland kommer helt ned till vattnet. Svårighetsgraden för ledsegmentet ligger runt medel.

Orrnäs – Omberg/Stocklycke 14,5 km Medelsvår
Orrnäs  – Öninge hamn, 3,8 km
Öninge hamn – Stora Lund, 1,4 km
Stora Lund – Stora Lund, 0,5 km
Avstickare till golfbanan, 1,1 km
Stora Lund – Hästholmen, 2,8 km
Hästholmen – Ellen Keys Strand, 4,0 km
Ellen Keys Strand – Stocklycke hamn, 1,5 km
Stocklycke hamn – Stocklycke, 0,5 km
Stocklycke – Alvastra vägkors, 4,0 km
Sträckan är rik på historiska platser och naturvärden. Leden följer i stort vackra stigar och enkla vägar längs Vättern fram till Stocklycke vid Omberg där denna
gren av Östgötaleden slutar.

Trehörna – Boxholm 23 km
Trehörna kyrka (delning) – Mossebo (delning), 4,1 km
Avstickare till Mosseboborg (enkel väg), 650 m
Mossebo (delning) – Lången, 4,8 km
Lången  – Kvarngölen, 6,1- 6,6 km
Kvarngölen – Boxholm (järnvägshållplats), 8,1 km
Sträckan är kuperad och går genom en mix av skogs- och kulturlandskap.

Boxholm – Timmerö 1,3 km
Boxholm (järnvägshållplats) – Timmerö, 1,3 km
Den lättvandrade och korta sträckan från järnvägshållplatsen i Boxholm följer
en asfalterad väg förbi kyrkan och vidare söderut mot Timmerö.
Svårighetsgraden för ledavsnittet är lätt

Timmerö – Bleckenstad 19 km Medelsvår
Timmerö (delning) – Strömmen, 1,5 km
Strömmen – Uvberget, 9,3 km
Uvberget – Hembygdsgården Boden, 3,0 km
Hembygdsgården Boden – Bärbäck, 3,6 km
Bärbäck – Bleckenstad, 1,3 km
Avstickare till Bleckenstad  1,2 km
Sträckan är omväxlande med kulturbygd och skogslandskap och är dessutom
ganska lättvandrad. Turistbyrån i Boxholm har en enkel karta som täcker sträckan. Leden fortsätter österut från delningen i Timmerö.

Bleckenstad – Kungshögarna 11 km Lätt/medel
Bleckenstad – Krämarängen, 1,0 km
Krämarängen – Bränntorp, 5,0 km
Bränntorp – Ugglebo, 2,0 km
Ugglebo – Södragården  1,0 km
Södragården – Södragården, 0,2 km
Södragården – Kungshögarna, 1,5 km
Sträckan går genom lättvandrad skogsmark, till största delen på stigar och
motionsspår.

Kungshögarna  Mjölby 1,5 km Lätt – medel
Kungshögarna – Mjölby 1,5 km. Den lättvandrade sträckan följer gator med trottoarer ned till Mjölby där Resecentrum finns. Det är slutstation för denna
gren av Östgötaleden.

www.odeshog.se

http://www.ostgotaleden.se/?MenuItemID=5558&CategoryID=5638&ArticleID=201806&useback=1