Söderköping

Östgötaleden Orangefärgade ringar runt träd och stolpar
Anslutningslederna är markerade med orangefärgade prickar på liknande sätt.
Östgötaleden genom Söderköping omfattar ca. 5 mil tillsammans med
anslutningslederna. I Norr ansluter Vikbolandsleden och i Söder fortsätter
Östgötaleden i Valdemarsviks kommun. Söderköpings kommun har avtal med
föreningar som sköter en delsträcka var. De flesta av ledens etapper är
lättåtkomliga med bil eller buss.

Etapp 1: Stinsen – E 22 ca 6,5 km
Sträckan startar vid ”Stinsen” kommunens bibliotek-turistbyrå-informationskontor. Lättvandrad sträcka som efter att samhället lämnats och
man nått Söderköpings orienteringsklubbs stuga fortsätter på motionsspår och
stigar.

Etapp 2: E 22 – Hälla ca 6 km
Efter att man lämnat Europaväg 22 bakom sig och kommit ut ur skogen så
följer en lättvandrad sträcka med få stigningar på. Vid Kulla finns vindskydd,
grillplats och dass. Mellan Kulla vandrar man ca.1 km på gamla järnvägsbanken från den smalspåriga järnvägen mellan Norrköping – Söderköping –
Valdemarsvik. Sträckan lades ner 1966. Hälla by och kvarnmiljö. Hälla kvarn
lades ner 1947.

Etapp 3: Hälla – Forsum ca 7,5 km
En medelsvår/svår vandring med blandning av mindre vägar och stigar. Vid
Dyhultsborg går leden via en stigning förbi ett utsiktsberg varifrån man ser den
norra änden av sjön Strolången. Framme vid Strolångens strand finner man
vindskydd, grillplats och dass. Leden söder ut är ganska krävande. Jätteberget
bjuder på en storslagen vy över det S och SV landskapet.

Etapp 4: Forsum – Nartorp ca 8,5 km
Vid Forsum delar sig leden och man kan välja att gå söder ut i Valdemarsvikskommun. Norrut går leden mestadels på småvägar men även på
stigar genom doftande skvattrammossar och innehåller på några ställen kraftiga stigningar.Sträckningen bör betraktas som medelsvår. Leden gör en avstickare
till Hultadammen som tidigare försörjde gården Hösterum med vattenkraft till
såg- och kvarnrörelse.

Etapp 5: Nartorp – Stegeborg ca 14 km
Vid Nartorp finns grillplats och dass. Här bedrevs under 1817 – 1927 en
omfattande gruvhantering med brytning av järnmalm. Gruvhål finns ner till 420
meters djup. Denna lättvandrade sträckning fortsätter förbi fågelsjön Trasken.
Skällviks kyrka från tidigt 1300– tal och norr därom följer leden en 500 meter
lång stenmur, troligen en forntida försvarsmur. Stegborgs slottsruin som under
medeltiden fungerade som försvar för Söderköping och var under Vasatiden ett
av rikets förnämsta slott. På andra sidan Slätbaken fortsätter leden i
Norrköpings kommun och då under namnet Vikbolandsleden.
Anslutningsled: Nartorp – Sjöhagen – Gibbenäs.

www.soderkoping.se

http://www.ostgotaleden.se/?MenuItemID=5553&CategoryID=5641&ArticleID=201754&useback=1