Valdemarsvik

Östgötaleden består av ett system av vandringsleder runtom i Östergötland. I Valdemarsviks kommun finns det flera ledsträckningar att välja mellan och även flera bra startpunkter.

Ny dragning av Östgötaleden från Valdemarsvik (fr o m 2009-05-15)

På grund av det nya vårdboendet på Grännäs, har vandringsleden Östgötaleden nu dragits om. Sträckningen går, sedd från Valdemarsvik, via Båthusvägen – Grännäs badplats – ”Kärleksstigen” utmed stranden – grillhuset – ned till åkerkanten vid ”Carlaplan” – utmed sjökanten fram till el- och pumphus – grusväg upp till Grännäsvägen och vidare mot villaområdet Sjögärdet. Det är sträckningen mellan grillhuset och Grännäsvägen som är ny sedan mitten av maj 2009.

Söderut – från Valdemarsvik till Åsviks säteri (34 km)

Från Valdemarsvik går leden 34 km söderut genom Tryserums- och Östra Eds socknar ned till Åsviks säteri. Här passeras bl.a. Härads gamla koppargruva, Kattedalsfjärdens unika strandängar och resterna efter Kattedals gamla tegelbruk. Fogelviks borgruin från början av 1300-talet är alltid – men särskilt om våren med all sin blomprakt – värd ett besök.
Tre kilometer före Åsvik delar sig leden. Antingen tar Du öster ut genom Licknevarpefjärdens naturreservat och hamnar till slut i Kvädö naturreservat, där fina beteslandskap och havsutsikt möter eller så fortsätter Du ut mot Åsvikelandets naturreservat med sin orörda natur där avstånden mellan husen är flera km. Ett eldorado för den som älskar hav och ensamhet! Från Åsvikelandet kan man via bro ta sig ännu längre ut mot havet – till Torrö naturreservat. På Torrö fanns fram till 1882 en lotsstation. Mellan åren 1857 och 1930-talet stod ett ”lotsuppassningshus” på ett berg utmed farleden, varifrån lotsarna hade uppsikt över fartygstrafiken.

Nylingen har återuppförts en snarlik kopia på den gamla grunden. Huset fungerar som rast- och övernattningsstuga för i första hand vandrare på Östgötaleden. Här kan man för en ringa penning  hyra in sig i den avgiftsbelagda delen.

Huset har även ett litet utrymme som alltid är öppet, där man i skydd mot väder och vind kan äta sin medhavda matsäck. Uppförandet av huset har skett genom kommunens arbetsmarknadsenhet.

Övernattningsmöjligheter

Raststugan vid Kråkvik

Ett f.d. svinhus som iordningställts och nu fungerar som raststuga med sovloft. Huset är oisolerat men försett med öppen spis i det ena av bottenvåningens två rum. Lämpligt för övernattning under sommarhalvåret. Dricks-vatten är tillgängligt i kran utanför huset under sommaren. Soptunna finns intill huset. Här krävs ingen bokning och vistelsen är kostnadsfri. Enligt brandmyndigheten får tio personer övernatta samtidigt i huset. Ytterligare upplysningar om stugan och Åsvikelandets naturreservat finns i stugan.

 

Torrö f.d. lotsuppassningshus

På Torrös östra spets alldeles utmed  farleden finns åter ett hus på grunden av det forna lotsuppassningshuset. Huset är en snarlik kopia av det ursprungliga och har två avdelningar; dels en farstu som alltid är öppen och dels en del som man mot betalning kan boka för något dygn, men man är inte garanterad att få vara ensam. Huset är isolerat och har järnspis, vilket innebär att det går bra att övernatta även vintertid. Det är spartanskt möblerat och saknar köksutrustning. Dricksvatten får hämtas i Torrö by. Soptunna saknas. Enligt brandmyndigheten får åtta personer övernatta samtidigt. Ytterligare upplysningar om stugan och Åsvikelandet/Torrö naturreservat finns i stugan.

Sjömannens Gästgiveri & Hotell

I Skeppsgårdens numera nedlagda skola 1,3 kilometer från Östgötaleden finns möjlighet att bo med betydligt högre standard än ovanstående. Här finns rum med egen toalett och dusch samt en restaurang där man kan äta frukost och andra måltider. Gäster har också möjlighet att hyra kanot eller motorbåt. Telefon: 0493 419 14, 0730-650 465.  Mer information på: www.swedencoast.nl

Sydväst – 32 km

Genom Tryserums sockens västra del finns sedan 2007 det senast tillkomna ledavsnittet, vilket mäter 32 km. Det följer delvis den gamla kungsvägen, letar sig fram genom vackra odlingslandskap och passerar flera små härliga insjöar. På flera ställen finns fina utsiktsplatser., som till exempel Loboklint intill Kyrksjön. Ropställsbacken vid sjön Vindommen och utsiktstornet intill Grinsveden. Informationsskyltar har satts upp vid många av de intressanta platser som passerats.

Västerut – från Valdemarsvik till Åtvidaberg (80 km)

Vill Du vandra ända till Åtvidaberg är sträckan 80 km. Till Fallingebergs gård nära kommungränsen är avståndet ca. 9 km. och dit sammanfaller leden med en lokal cykelled, vilket innebär att det även går att färdas med rullstol. Från Fallingebergs gård utgår dessutom tre slingor på 5 – 7 – 8 km. Brantsbo gård och kvarn samt en bevattningskanal passeras liksom resterna av Älgerums gamla by, vilken försvann med digerdöden år 1350. Fortsätter Du mot Åtvidaberg, så möter Dig på andra sidan kommungränsen flera utsiktspunkter, där man har en fantastisk utsikt över Yxningen. Yxningen delas mellan Valdemarsviks- och Åtvidabergs kommuner och är Östergötlands 8:e största sjö med klart vatten och ”insjöskärgård”. Från Fallingeberg tar Du dig även norr ut genom skogarna till Gusum med slutstation vid Yxningens bad- och camping.

Österut – från Valdemarsvik till Fyrudden (27 km)

Från Valdemarsvik till Fyrudden leder en 27 km. lång led. De första 21 kilometrarna till Gryt tar Dig genom ett varierat skogs- och odlingslandskap. Vid Vikeboda utmed Valdemarsvikens strand rekommenderas en avstickare upp på det 48 m. höga vårdkasberget Hammarsten. Klättringen är svår men utsikten ger lön för mödan. Fin utsikt har man även från ett utsiktsberg söder om Högved, där leden passerar. Häradsskärs fyr på ett avstånd av 16,5 km. ser man lätt vid vackert väder. Mellan Gryt och Fyrudden går leden fram i en lugn innerskärgård. Från Fyrudden, Gryt och Hosums by (halvvägs) kan Du ta buss tillbaka till Valdemarsvik.

Norrut:- från Valdemarsvik till Ringarum (ca 25 km)

Banvallen efter den gamla smalspåriga järnvägen (1906-66) utnyttjas fram till Gusum. Dessa 10 km. är också en lokal cykelled, varför det även går bra att färdas med rullstol. Strax före Gusum viker leden av, passerar under E22 och utmed den vackra sjön Byngaren för att sedan följa den norr ut flytande Byngsbo-ån till sjön Strolången. Strax före Forsums gård väljer Du att antingen ta öster ut mot Stegeborg i Söderköpings kommun eller att fortsätta norr ut till Söderköping. Precis innan kommungränsen  passeras då Jätteberget som bjuder en hänförande utsikt.

http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Kultur–Fritid/Natur/Ostgotaleden/