Brösarp

Skåneleden
Vandra i orangemarkerade Skåneleden som är en del av den 500 mil långa North Sea Trail som passerar genom Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Holland och Storbritannien. Skåneleden är uppdelad i fem delleder som tillsammans mäter 100 mil. I sydöstra Skåne heter delleden Österlenleden som är 165 km. I Brösarp gör dessutom Skåneleden en egen liten loop som möjliggör rundvandring. Etapperna runt Brösarp, Haväng, Andrarum och Hörröd bjuder på ett väldigt variationsrikt landskap, med bland annat lila ljunghedar, böljande backar, djupa bokskogar och Skånes högsta vattenfall. Läs mer om Skåneleden här.

Backaleden
19 km. Vandra längs gulmarkerade Backaleden som är en ”systerled” till Skåneleden. De slingrar sig parallellt med varandra längs Verkeån, Skåneleden norr om och Backaleden söder om, hela vägen från Alunbruket i Andrarum via Brösarp till Skepparpsgården på Haväng vid kusten. Backaleden passerar Hallamölla, Skånes högsta sammanhängande vattenfall, och är även hoplänkad med övernattningsstugan Vantalängan. På sin väg mot Brösarp löper leden längs Brunnsviksbäcken och mitt under den långa uppförsbacken passerar den Tockabjärs källa, en kallkälla för den som vill släcka törsten med bygdens porlande källvatten. Backaleden fortsätter genom Brösarps by och vidare över hagarna i Brösarps södra backar där utsikten är storslagen. Sista biten mot Haväng går på grusväg genom fruktodlingar och böljande betesmarker. Precis innan den når Skepparpsgården ligger Lindgrens länga, ett utemuseum om Havängsområdets natur, kultur och historia. Tillsammans med Skåneleden erbjuder Backaleden hela 46 st rundvanringar, där det går att angöra på 10 olika platser.

Glimmebodaleden
5 km. Brösarp bjuder på många backar. De mest majestätiska av dem alla är Brösarps norra backar och därför har de en egen led, den blåmarkerade Glimmebodaleden. Den går att angöra både nere i söder och uppe i norr vid Glimmebodagården. För den som börjar vandra medurs nere vid den sydliga angöringsplatsen väntar en 100 meter stigning nästföljande halvannan kilometer. Uppe på höjden väntar belöningen som vid väldigt klart väder kan ge utsikt ända till Bornholm. Betydligt lättare är att spana efter de fyra kyrktorn som finns i vyn, Brösarps kyrka, Ravlunda kyrka, Vitaby kyrka och Södra Mellby kyrka. Passa gärna på att besöka den fyrlängade korsvirkesgården Glimmebodagården, som bland annat stenmaler och säljer eget ekologiskt mjöl från vete och råg.

Tockabjärsleden
Nordväst om Brunnsvik finns den lilla blåmarkerade Tockabjärsleden, en relativt kort strövstig genom olika sorters skog som ändå erbjuder en stor höjdskillnad. Tockabjärsleden är en egen liten rundslinga utan stättor som efter ungefär halva sträckan passerar Tockabjärs källa, en kallkälla för dig som vill släcka törsten med bygdens porlande källvatten. Sista halvkilometern vandrar du längs en grusväg som stiger med nästan 70 höjdmeter.

Källa: Brosarp.se