Eslöv

Möllerike
En blandning av kultur och historia, så beskrivs Möllerike som ligger i och kring Stockamöllan. Flera korta, barnvagnsvänliga promenadvägar och vackra lättillgängliga rastplatser samsas här med knixiga kuperade stigar. Stenbrott och möllor som minner om gamla tider varvas med gran- och bokskog, ängar och betesmark på slingor som sträcker sig från en kilometer upp till närmare en mil.

Snärjet
Snärjet är en gammal skogsplanterad fäladsmark som ligger strax öster om Eslöv och uppskattas av många. Området är privatägt och det är allemansrätten gäller. Det finns inga märkta leder eller slingor att följa i området, men det finns gott om gamla skogsbilvägar att promenera på. I norra delen av Snärjet hittar du Stavröds mosse, och till öster ligger Skarhults kronopark.

Trollestigen
Trollestigen ligger cirka fyra kilometer nordväst om Eslövs tätort och är ett naturskönt område utmed Saxåns slingrande lopp. Centralt i området ligger Trollenäs slott med sin slottspark.

Skåneleden
Etapperna 10, 11 och 12 går förbi Östra Ringsjön och vidare genom Rövarekulans naturreservat och mot Löberöd. Från Löberöd fortsätter leden ner till Harlösa och sedan vidare in i Lunds kommun. Läs mer om Skåneleden här.