Hässleholm

Hovdalaleden
Det absolut bästa av natur- och kulturupplevelser från de fyra rundlederna på området bildar Hovdalaleden som är en del av Skåneleden Nord-Syd. Här kan du ägna dig åt vandring och avkoppling flera dagar om du så vill. Övernatta i tält, vindskydd eller i en skön säng på någon av boendeanläggningarna i området. Du passerar flera trevliga stopp och utsiktsplatser på vägen och vi kan garantera dig varierande upplevelser i detta mosaiklandskap av naturtyper. Hovdalaåns dalgång är ett av Sveriges artrikaste fladdermusområden. Kombinera gärna din vandringsupplevelse med ett spännande fladdermussafari.

Höjdarnas Höjdarled med sköna utsiktsplatser
Längs Höjdarnas höjdarled bjuds du på vackra utsikter från åsarna i öst och väst där du med fördel förlägger dina fikapauser. Leden går mestadels på stigar och mindre vägar. Naturen är omväxlande med vidsträckta ängsmarker och hagar med betande får, bokskogsklädda raviner och gläntor. Leden är i sin helhet 22 kilometer, varav den östra delen är 13 kilometer och den västra
9 kilometer.

Jakten på Gullspira
Namnet på leden för tankarna till fabeln om getkillingen som rymde, gick på upptäcktsfärd, kom vilse men som lyckligt kom hem igen många upplevelser rikare. Du som vandrare i Gullspiras skogar kommer också tillbaka hem med nya intryck. Här krävs en uppmärksam och aktiv vandrare då leden bjuder på närkontakt med orörd natur. Du kliver ut i en spännande naturskog och följer spänger över fuktiga mossar, gläntor och kärr. Håll utkik efter vulkanresterna. Jakten på Gullspira-leden är i sin helhet 21 kilometer lång, varav den västra delen är 12 kilometer och den östra 9 kilometer. Kombinera med en övernattning i nya arkitektritade vindskydden Birk, Birka och Ronja på lägerplats ”Mellan skymning och gryning” som ligger strax invid Trädhuset med utsikt över Finjasjön och naturområdet.

I Posta-Nillas spår
Kliv av tåget, snöra på vandringsskorna och börja gå. Från centrum av Hässleholm tar du dig enkelt ut i naturen. Följ postbudet Posta-Nillas väg från staden ut till natursköna vyer och fridfullhet. Du passerar flertalet byggnader som haft betydelse genom stadens drygt 100-åriga historia. Vandringsleden I Posta-Nillas spår är i sin helhet 26 kilometer lång. Den östra respektive västra delen är 13 kilometer vardera.

Finjasjöleden
Finjasjöleden är 20 kilometer lång och följer stigar och mindre vägar genom strandskogar, förbi bad- och båtplatser och nära bebyggelse. Du är aldrig långt ifrån sjön och du bjuds på trevliga utblickar över vattnet med jämna mellanrum.

Längs Finjasjöleden möter du ”Europas regnskog” vid Sveriges längsta alsumpspång, Sveriges äldsta boplats och den arkitektritade fågelplattformen Slingra dig med grillplats. Med kikarens hjälp kan du se några av de vadarfåglar och andra arter som trivs här, såsom t ex storspov, enkelbeckasin, rödbena och tofsvipa. Gör en avstickare till Mölleröds borgruin med nyligen restaurerad vallgrav.

Dammslingan
Upplev kulturmiljön kring Broslätt som en gång var Hovdalas hantverkarby. Slingan fortsätter längs ravinen upp till Hammarmölledamm som gett slingan sitt namn. Du passerar Biblioteksruinen som är resterna av Michael Ehrenborgs påbörjade ”erimitage” och bibliotek, hans tilltänkta plats för avskildhet. Avsluta promenaden med fikakorgen och utsikt över området. Härifrån ser du såväl slottets porttorn som ut över vackra Äspehöjden.

Alslingan
Gå torrskodd genom ”Europas regnskog” på Sveriges längsta spång genom alsumpskog, 1,6 kilometer. Alsumpskog är en artrik och mycket blöt skogstyp som annars är svårtillgänglig för besökare. Du passerar platsen för Sveriges äldsta boplats där 14.000 år gamla flintföremål har hittats. På småvägar tar du dig från medeltidens Finja kyrka till nutidens återskapade strandängar.

Hundslingan
Ta med din hund på en lekfull promenad och träna efter de naturliga inslag som platsen erbjuder. Hundslingan följer delar av Finjasjöleden och går genom Dalleröds ädellövsskog. Håll din hund kopplad. Vid starten av Hundslingan invid Guldkusten finns en större inhägnad för din hund för lekfulla aktiviteter.

Källa: turism.hassleholm.se