Hörby

Vandra på Linderödsåsen
Natur och terräng på Linderödsåsens lämpar sig väl för vandring och promenader.
Därför har Linderödsåsens Turism tagit fram ett paket med 7 olika vandringsslingor – var och en med sin särart. Njut av flera hundra år gammal ädellövskog; stengärden
och odlingsrösen som berättar om forna tiders slit; beundra rara blommor och
lyssna till vacker fågelsång.

www.horby.se