Klippan

I Klippans kommun finns ett flertal strövstigar och -slingor. Läs mer på;

http://www.klippan.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/motionfriluftslivochutflyktsmal/vandringslederochstrovomraden.434.html