Landskrona

Landskrona vandringsleder är uppdelade i två huvudleder – Havsleden och Häljarpsleden, från vilka en rad olika slingor sträcker sig.  Längs lederna får du kulturhistoriska och miljömässigt vackra upplevelser. Lederna är en del av Skåneleden som genom Landskrona är cirka 23 km lång.

 

Havsleden, 13 km
Leden går längs en av Skånes vackraste kuststräckor med vidunderlig utsikt över Öresund. Stäcker sig från Kasernplan mitt i Landskrona upp till Fortuna samhälle i norr.

Citadellslingan, 2 650 m
Promenera på historisk mark runt Citadellet, Sveriges enda bevarade jordvallsfästning.

Exanslingan, 2,2 km
Upplev vackra sekelskiftesvillor samt naturreservatet på Exercisfältet som har en intressant flora och en spännande geologi.

Borstahusslingan, 2 070 m
I det gamla fiskeläget Borstahusen går du genom en välbevarad gathusmiljö på några av byns äldsta gator.

Sandbergsslingan, 3 150 m
Här får du en hisnande vacker tur längs kustbranterna.

Sundvikslingan, 1,8 km
Slingan är en kortare runda längs den dramatiskt branta kusten mellan Sundvik och Ålabodarna där spåren efter tegelindustrin är tydliga.

Häljarpsleden, 11 km
Häljarpsleden sträcker sig genom omväxlande miljöer. Längst leden ligger både Häljarp samhälle och Saxtorpsskogen, men likaså den slingrande Saxån och artrika sandmarker.

Saxåslingan, 2,5 km
Slingan går mestadels längst ån som kantas av betesmarker och skogsdungar, anlagda i början på 1990-talet. Fågellivet är varierat och rikt på typiska våtmarksfåglar.

Grannslingan, 5,7 km
Ett lättillgängligt promenadstråk i härlig stadsmiljö.

www.landskrona.se/vandringsleder