Lund

Skrylleslingan/Häckebergaslingan 17 och 25 km.
Naturen bjuder på vresbokar, kuperat landskap med omväxlande barr- och lövskog, öppna fäladsmarker och vandring uppför Romeleklint 175 m ö h. Info och kartförsäljning via Lunds TB. Info om leden, 042-355040

www.lund.se