Örkelljunga

Skåneledens äldsta etapper går rakt igenom kommunen.
Här finns ett nytt strövområde, Grytåsa strövområde, som ägs av Region Skåne och innefattar slingor, grillplats m.m. i södra delen av Örkelljunga.

Det finns också flera slingor i Lärkesholmsområdet förutom Skåneleden och en slinga som går runt Åsljungasjön.

Inne i Örkelljunga finns ett nytt Naturreservat, Pinnåreservatet, med olika slingor.

Det finns också en ny sträckning av Skåneleden som knyter an till den gamla i Lärkesholm och sedan går längs Lärkesholmsån via Hjälmsjövik, Pinnåreservatet och Örkelljunga och ner till Grytåsa strövområde. Tätortsnära och lättillgänglig för en tillfällig besökare.