Osby

Osby kommun består till 75% av skog och lämpar sig väl för vandring i alla dess former. Här finns allt från Skåneledens vidsträckta etapper till trollska strövstigar
i Nytebodaskogen eller den smala Hjärtasjöstigen. I Svarta Bergen och Gylsboda
kombinerar man vandring med en historisk tillbakablick i den mäktiga stenindustrin och vid Smörhålan får man ta del av spännande snapphanehistoria.
Direkt utanför vår kommungräns finns fler fina vandringsleder och strövområden
i olika längder som t ex Vieåleden, Kullaskogen och Breanäs. Info om de flesta
vandringslederna finns på Tb.

Skåneleden  Orange pilar
Vandra genom storslagna snapphaneskogar. Passar både nybörjare och erfarna vandrare. Längs leden finns iordningsställda rastplatser. Många sevärdheter och
historiska platser passeras. Turistbyrån säljer kartor. Varje etapp är ca 15 km.

Verkeån vandringsled  ca 44 km
Sträcka: Andrarum – Hörröd – Brösarp – Andrarum                                           Info: Kristianstads Tb  044-12 19 88

Ås till Åsleden  140 km, 15 etapper: 4-15 km
Sträcka: Åstorp-Frostavallen-Agusa
Ansluter till: Nord till Sydleden vid Hörby eller  Frostavallen Österlenleden vid Agusa. Övrigt: Ingår i Skåneleden – se även Skåneleden
Info: Hörby Tb 0415-181 80, Höör Tb  0413-27575, Åstorp 042-64107, Svalöv 0418-47 50 30

www.osby.se/turism