Ystad

Österlen-leden    150 km, 12 etapper: 6-18 km
Österlenleden startar i Ystad. Den sista etappen slutar vid Snogeholm, några hundra
meter från gården Raftarp.
Sträcka: Ystad-Simrishamn-Snogeholm
Ansluter till: Nord till Sydleden vid Snogeholm Ås till Åsleden vid Agusa
Övrigt: Ingår i Skåneleden – se även Skåneleden
Info: Simrishamns Tb  0414-160 60, 819 000 Ystads Tb  0411-776 81

www.ystad.se