Älmhult

Höö naturreservat
Höö är en ö i Möckeln med broförbindelse till fastlandet. Reservatet erbjuder rika möjligheter till strövtåg och friluftsliv.

Gustavsforsleden
Från Älmhult, mot Pjätteryd, ca 7 km, tag vänster
Området ligger utmed Helge å. På ett flertal platser finns lämningar efter en gammal småindustriell verksamhet. På platsen finnen en markerad vandringsled som berättar mer.

Kronan naturreservat
Från Älmhult Linnéleden ca 5 km, direkt efter Stenbrohults kyrka tag vänster, ca 5 km. Ströva och upptäck livet på Kronan. Vandringsled 1,2 km.

På gårdagens stigar
Från Älmhult kyrka mot Pjätteryd. Vid vägen, skylt: KULTURSTIG 5KM
Karta över en promenadrunda, 7 km, (10 km från Bökhults badplats).
Här kan Du se lämningar efter gammal bebyggelse och efter numera nästan bortglömda verksamheter. I området finns flera motionsslingor.

Skånerundan
Start och mål vid OK Älmes Klubbstuga, Fågelvägen, Klöxhult, Älmhult. Älmhults Hembygdsförenings kulturpromenad i gränsbygd, 4,4 km. Utefter denna skogspromenad har vi letat fram ett antal minnen från det gamla bonde- och torparsamhället, som hade ett livsmönster helt annorlunda än dagens. Skyltar med texter och teckningar försöker kortfattat berätta något om hur 1600 – 1800-talets människor levde och bodde här i gränsbygden.

Linnés Råshult
Kulturstigar och vandringsleder i historisk miljö. Gårdsmiljö med trädgård och odlingslandskap med karaktär av tidigt 1700-tal. Med broschyren ”Kulturstigarna i Råshult”, som finns att köpas på plats, får man mer information om vad man ser under sin vandring i reservatet.

Taxås naturreservat
Två strövstigar om vardera ca 2 km längd. Den norra stigen passerar en hällkista i närheten av ladugården och leder dig sedan vidare upp till utsiktspunkten Taxås klint, från vilken du har en fin utsikt över sjön Möckeln. Om klinten, som höjer sig ca 30 m över sjön, kan gamla sägner berätta.