Jönköping

Bankerydsleden, 24,5km
Leden går genom Bankeryds socken, över Högamon i Habo kommun som sedan 1998 tillhör Jönköpings län. Går på båda sidor om Bankerydsdalen.

Vandringsleden tar dig genom vackra och omväxlande naturområden med spår från äldre bosättningar, tidig industriell verksamhet och fornlämningar från sten- och järnåldern.

Info: Jönköpings kommun, Fritidsförvaltningen 036-106900, Fax 036-107730
Vandringskarta finns.

www.jonkoping.se

Franciskusleden 93km
Franciskusleden går genom ett mycket vackert landskap nära Vättern. Här finns en levande landsbygd med rum för själen och en intressant historia. Här har luffare tidigare vandrat, kungar har ridit sin eriksgata, pilgrimer sökt sig mot Vadstena och ibland ännu längre.

Franciskusleden ingår i ett nätverk av pilgrimsleder i Sverige och Europa, en länk mellan bl.a. Santiago de Compostella i Spanien och Nidaros i Norge. Franciskusleden ansluter i Alvastra till Klosterleden som går till Vadstena.
Vandringsleden kan delas upp på dagsetapper. Karta samt information om sevärdheter, service med mera finns på

www.franciskusleden.se

Holavedsleden 59km
En av Smålands äldsta och mest populära vandringsleder. Holaveden var förr fruktat för sina stråtrövare. Leden går genom ett typiskt småländskt skogslandskap med insprängda tegar och sjöar, många med vidunderlig utsikt.
Holavedsleden går mellan börjar vid Hättebadens camping i Tranås och slutar i Gränna — eller tvärtom. Leden går genom ett typiskt småländskt skogslandskap med insprängda tegar och sjöar och med en många gånger vidunderlig utsikt. I närheten av Tranås går leden på mindre skogsvägar, närmare Gränna vandrar man på små stigar i mer kuperad terräng.

Längs vägen finns tre fasta lägerplatser med vindskydd, toaletter och eldstäder. Det finns också många sevärdheter, bland annat Tegnértornet (Skogstornet) som ligger 300 m ö h och är 27 meter högt.

John Bauerleden
Den vackraste vägen mellan Huskvarna och Gränna. Start i Huskvarna vid IKHP-stugan går genom ett underbart och omväxlande landskap.
Du passerar många byggnader som härrör från mycket gamla tider. Gamla torp, rester av ett kloster och de många vattendragen gör vandringen till en minnesvärd upplevelse. När du närmar dig Gränna passerar du Röttle by som har anor från tidiga medeltiden. Du avslutar vandringen på Grännaberget 350 m över havet, med en unik utsikt över de fyra landskapen som omger Vättern. Vindskydd samt tillgång till vatten finns utmed hela leden.
John Bauerleden ansluter i söder till Södra Vätterleden och i norr till Holavedsleden.

Pustaleden
Pustaleden är en naturskön vandringsled som utgår från Smedbyn och fortsätter förbi flera intressanta kulturhistoriska minnesmärke i Huskvarnaåns dalgång. Husqvarna AB´s industribyggnader och Slottsvillan från slutet på 1800-talet är några av de sevärdheter som kan upplevas utmed ledens sträckning. Leden är upprustad under våren 2009.

Den mäktiga Huskvarnaån har en total fallhöjd på 116 meter och området präglas av en intressant flora. Pustaleden utgår från parkeringsplatsen vid Smedbyn och är 1,7 km lång. Den är markerad i terrängen med gula målade stolpar och pilar. Utefter leden finns bänkar och rastplatser samt ett 20-tal skyltar med information om natur och kultur.
På vissa avsnitt förekommer trappor och leden är delvis kuperad.

Södra Vätterleden
Södra Vätterleden går, i sin fulla sträckning, från Mullsjö till Huskvarna. Etapp 1 går från Mullsjö till Bottnaryd (28 km), och etapp 2 (57 km) går från Bottnaryd via Norrahammar och Taberg till Huskvarna.

Etapp 1: Mullsjö-Bottnaryd (28 km)
Den 28 km långa etappen följer sjön Stråkens sköna stränder och passerar en rik kulturbygd. De lättvandrade sandplatåerna och tallmon passar utmärkt för vandring. Etappen fungerar bra som en längre heldagstur och kan även kombineras med anslutande leder. Mer information på www skaraborgsleder.se

Etapp 2: Bottnaryd-Huskvarna, del 1 (12 km) och del 2 (11 km)
Från Bottnaryd först genom vackra och imponerande Bottnaryd urskog. Bitivs går leden sedan längs den nedlagda järnvägen mellan Jönköping och Ulricehamn. Efter ca 23 km kommer man fram till bruksorten Norrahammar och – om man vill – det mäktiga Taberg.

Etapp 2: Bottnaryd-Huskvarna, del 3 (15 km) och del 4 (10 km)
Från Norrahammar och Taberg går leden österut. Man passar de båda naturreservaten Strömsberg och Bondberget. Via Huskvarna når man ledens slutmål vid IKHP-stugan. Leden ansluter i norr till John Bauerleden och senare Holavedsleden. Jönköpings kommun 036-10 50 00. Fax till Fritid Jönköping är 036-10 77 30. Gränna Tb 036-10 38 60 (Västanåleden, John Bauerleden och Holavedsleden)

Västanåleden
En rundslinga söder om Gränna. Går genom Röttle by och den Östra Vätterbranten.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beskriver Östra Vätterbranten så här: ”Den kraftigt kuperade terrängen i området ligger till grund för dess höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. Utsikten över Vättern från förkastningsbranten är lika storslagen och dramatisk, som det böljande kulturlandskapet österut är småskaligt och varierat.”

Info www.jonkoping.se/friluftsliv

Jönköpings kommun 036-10 50 00.

Turistbyrån Gränna 036-10 38 60 (Västanåleden, John Bauerleden och Holavedsleden)