Ljungby

Bolmenmarschen
En vandringsled som sträcker sig runt sjön Bolmen. Info: Ulf Bondesson på
Ljungby vandrarförening, 0372 – 921 04, 144 60, 070 – 316 04 76.

Djursdalarundan 7 km runt
Sträcka: Djursdala-Snesaren-Djursdala  Ansluter till: Sevedeleden som den är
en del av. Info: Vimmerby Tb 0492-310 10

Järnbärarleden/Kävsjölänken 43 km
Sträcka:Isaberg-Gnosjö-Kävsjö och Store Mosse nationalpark
Ansluter till: Gislavedsleden och Höglandsleden vid Isaberg
Övrigt:Store Mosse nationalpark – Leden Kävsjö är ca 12 km och  leden runt Kittlakull-Lövö är ca 10 km Ingår i Europaled 1. En länk på 15 km har anlagts till  höglandsleden i syfte att knyta ihop vandringsnätet i Sverige (E6).         Info: Gnosjö kommun  Fritidskontoret 0370-33 10 03

Kalmarsundsleden – Södra   25 km
Sträcka: Fulvik-Bröms
Ansluter till: Torsåsleden eller Blekingeleden vid Bröms
Info: Torsås Kommun  0486-261 50    Kalmar Tb   0480-153 50

Ostkustleden 160 km runt, 8 etapper: 17-21,5 km
Sträcka:Genom Oskarshamns kommun: Hycklinge-Nynäs-Lönnhult-Krokstorp-Mörtfors-Stjärneberg-Lilla Laxemar-Figeholm-Hedvigsberg (Hällveberg)-
Hycklinge  Ansluter till: Lönnebergaleden vid Eckerhult Tjustleden vid Mörtfors
Info: Döderhults Naturskyddsförening 0491-101 37                        Oskarshamns Tb  0491-881 88,  Västerviks Tb  0490-889 00

Sevedeleden  tot. ca 105 km
Etapp 1: Mariannelund-Övrakulla, 16 km  Etapp 2: Övrakulla-Mossebo,  26 km
Etapp 3: Mossebo-Mariannelund,    8 km  Etapp 4: Mossebo-Lönneberga,  18 km
Etapp 5: Södra Kvill-Södra Vi,      17 km Etapp 6: Södra Vi- Norrhult, Djursdala, 19 km
Ansluter till: Lönnebergaleden vid Lönneberga vandrarhem, Höglandsleden vid Mariannelund Djursdalarundan i Djursdala, Östgötaleden (Öst) vid länsgränsen
Norrhult-Djursdala      Info: Vimmerby Tb 0492-310 10

www.ljungby.se