Nybro

Dackeleden
Dackeleden har fått sitt namn efter den omtalade Nils Dacke som ledde
upproret mot Gustav Vasa på 1540-talet då småländska bönder protesterade
mot kungens politik i landet. Vid Mosjön startar den 84 km långa Dackeleden.
Leden passerar intressanta områden av såväl modern som historisk karaktär;
ex Svartbäcksmåla, ett fritidsområde med varierat utbud eller mot Flerohopp
där ett järnbruk  anlades 1725. Dessutom finns många sevärda byggnader efter Ljungbyån. Utefter leden finns också många rastplatser.

Glasbruksleden, 26 km
Led mellan Flerohopp och Orrefors ( 9km). Samt sträckan Orrefors och
Boda (17)km. Upplevelse genom århundranden.

Grönmoleden, 7 km
Representerar ett typiskt stycke Småland. Flera samordnade geologiska
processer har skapat detta landskap, processer som ständigt fortgår och
nyskapar. Starten sker vid Joelskogen i Nybro. Vid Svartbäcksmåla finns rastplats
med grillmöjligheter. Info: Nybro Tb , tel. 0481-450 85

www.nybro.se