Västervik

Västerviksbygden är full av vandringsleder. Från norr till söder. Korta och långa. Mer eller mindre besökta. Valmöjligheten är stor: Allt från att gå
Tjustledens alla 9 etapper till att nöja sig med några timmar på Kyrkvägen. Allt
finns i en broschyr. Västerviks Tb 0490-889 00 Kultur- och fritidsförvaltninge,
0490-880 00

Gladhammarslederna, totalt 28 km, röd 4,5 km, blå 9 km, grön 15 km
Den röda leden går från parkeringsplatsen i Lunds by över ån och upp mot
Käringryggens gruvor, och sedan tillbaka. Blå leden börja på den gamla vägen
genom Lunds by, över ån, vidare över E22. Grön led har samma sträckning
som den blå till en början.

Gränsöleden, 12 km Röd markering
Leden går genom naturreservatet på halvön Gränsö, och ligger på gångavstånd från Västervik centrum. Delar av den går längs mindre vägar och den som vill
kan gå kortare varianter.

Holmsjöleden 10 km Orange markering runt träd, pålar och pilar.
Leden går framför allt i skogsmark runt Holmsjön. Man kan ansluta till
Tjustleden etapp 8.

Hummelstadleden, 6,3 km Gul markering
Leden går från gamla skolan, numera fritidsgård, i Hummelstad. Leden börjar
på den äldsta landsvägen som är från 1600-talet.

Kyrkvägen, 6,5 km Skyltar och infotavlor. Riktningspilar.
Kyrkvägen går mellan Vråka by och Edsbruk. Rastplats vid 3 km.

Loftaleden, 20 km Hängande plåtband och fasta pilar i ockragul färg
Leden börjar och slutar vid Lofta kyrka, men det går bra att börja var som
helst. Terrängen är delvis kuperad med bergbranter och går genom ett levande
jord- och skogsbrukslandskap.

Riseboleden 6 km, Björnslingan 8 km rundslinga Orange ringar
Leden är en förbindelseled mellan Risebo fritidsanläggning och Tjustleden. Från
Risebo utgår flera vandringsleder som är mellan 2,8 och 8 km. Riseboleden
utgår från Tjustleden vid det gamla torpet Karlsberg och går nordväst ut på en
skogsväg. Björnslingan startar vid Risebo och omsluter i stort det planerade
naturreservatet.

Segersgärde, 6 km Orange markering
Två leder går genom naturreservaten Segersgärde-Kvarntorpet.

Sladö-Hasselöleden, 5km + 6,1 km Orange ringar
Sladö och Hasselö i Tjust mellersta skärgård är två öar men binds samman av
en fem meter lång träbro över en grävd kanal. Öarna sträcker sig en mil genom den lummiga innerskärgården till de kala klipporna i yttersta havsbandet.

Tjustleden 203 km Orange ringar runt träd och på uppsatta pålar och pilar.
Tjustleden slingrar sig genom hela Västerviks kommun. Den ansluter till Ostkustleden i söder och Östgötaleden i norr. Erbjuder vandraren omväxlande och sköna naturupplevelser i skog och  kulturmark.
Etapp 1, 19 km Mörtfors – Getterum – Getgölen
Etapp 2, 18 km Getgölen – Hjorted – Svarteström
Etapp 3, 20 km Svarteström – Lunds by – Mjösjön
Etapp 4, 12 km, Mjösjön – Hjorten – Törnsfall samt 8 km, Törnsfall – Gagern – Marsbäcken  (Västervik)
Etapp 5, 21 km, Törnsfall – Almvik – Hallingeberg
Etapp 6, 21 km Hallingeberg – Karrum – Odensvi
Etapp 7, 20 km Odensvi – Dalhem – Björndalen
Etapp 8, Björndalen – Möckelhult – Lermon 15 km, samt anslutningsled till
Överum ca 7 km
Etapp 9, Lermon – Kolsebro – Falerum ca 13 km, samt anslutningsled till Ukna ca 4 km

www.vastervik.se