Botkyrka

Sörmlandsleden www.sormlandsleden.se

Lida Friluftsgård, 35 km motionsspår
Utbudet på Lida Friluftsgård finns på www.lida.nu

Sörmlandsleden passerar här. Kortare leder/stigar för barn.

Även en naturstig med 28 stationer under dess 3 km långa  vandring. Friluftsfrämjandet har en Äventyrstig runt vår sjö, Getaren, som är 10 km lång. En vandringsled mellan Tullinge och Alby.

En 4,5 km lång Kulturstig mellan Slagsta hällristning och Norsborgs herrgård med tillhörande park.

Naturstigen runt sjön Aspen, ca 7 km Orange markering
En vandring runt sjön Aspen bjuder på variationsrik och spännande natur,
intressanta kulturmiljöer och fornlämningar. Leden är indelad i två svårighetsgrader: lätt- och medelsvår.
Den lätta leden är utformad så att personer med begränsad rörlighet ska kunna uppleva något av den mångfald som finns runt sjön. På denna sträcka finns en bred spång som leder ut i den fascinerande lövsumpskogen söder om Lindhov,

Den medelsvåra leden består av vanliga stigar. Där det är särskilt sankt finns spänger och på två ställen finns bryggor längs med stranden.

Parkering och busshållplats finns vid Hågelby. Där finns även restaurang, café och toaletter. Vid Lindhov finns en handikapparkering.

Naturstigen Stendalspromenaden, ca 4 km
En vandring runt Stendalspromenaden bjuder på variationsrik och spännande natur, intressanta kulturmiljöer. Promenaden tar dig från Alby till Tullinge eller
tvärtom. Den är en bred gångväg som bitvis är kuperad men ändå lätt att gå
på. Vägen passar bra för att gå med stavar. Det går också med viss möda att
ta sig fram med barnvagn. Promenaden sträcker sig mellan Stendalsbadet i Tullinge och Hågelbyleden i Alby. Längs promenaden finns fina utsiktsplatser mot Tullingesjön där du kan ta rast och till exempel äta din matsäck. Vid
Flottsbrogården finns en anläggning med bland annat servering, badstrand,
skidbacke och motionsspår. Det finns parkeringsplatser vid Stendalsbadet i
Tullinge och vid Kvarnhagsvägens slut i Alby. Busshållplatser finns vid
Hågelbyleden, Enskiftesvägen i Alby samt vid Almvägen i Tullinge.