Uppland

Vandringsleder i Uppland.

Uppland är landområdet mellan slussen i Stockholm, Skutskär nära Gävle och öster om Sala. Gammalt landskap som historiskt är delat i länen Stockholm, Uppsala och Västmanland. Sedan år 2007 övergick västra Uppland, Heby kommun, från Västmanlands län till Uppsala län.

Upplands kommuner är således Uppsala läns kommuner och Stockholms läns kommuner norr om Mälaren samt Ekerö kommun i Mälaren och Värmdö kommun. Stockholms stad är delat mellan Uppland och Södermanland.

De stora lederna är Upplandsleden och Roslagsleden.

Upplandsleden är egentligen delad i 4 olika delar och delarna uppdelade i etapper. Etapp 1-17 går från Knivsta till Älvkarleby. Från Upplandsledens slut ansluter man direkt till Gästrikeleden och kan vandra till Gävle eller söderut på Gästrikeleden till Gysinge. Där kommer sedan Upplandsleden etapper 18-20 i västligaste Uppland. I området mellan Enköping och Uppsala finns etapperna 21-28 och sedan finns ”Håbo kommuns Upplandsled” etapperna 29-31. Ansvarig för leden är Upplandsstiftelsen vars hemsida har detaljer och inspiration. Planera kollektivtrafikresor på ul.se.

Upplandsleden finns också i Stockholms län som ett kommunalt samarbete. Den kan sägas börja vid Barkarby station, gå söderut-västerut bl.a. förbi Görvälns slott, sen svänga norrut och passera Kallhäll, Rosersbergs slott, väster om Upplands Väsby och sluta vid en busshållplats (Hagbyholmsvägen) norr om Sigtuna. Den har ingen synlig kontakt med övriga Upplandsleden.

Roslagsleden börjar i Danderyd och slutar i Grisslehamn. Många fina kustvyer på Väddös östsida! Leden är ett samarbete mellan 6 kommuner och leden i kommunen underhålls och informeras kommunvis. På hemsidan finns en bra ingång till att informera sig om Roslagsleden. Kollektivtrafik via sl.se. Roslagsleden är en del av Europaled E6 men dess närmaste fortsättning är i Finland och Sörmlandsleden söder om Stockholm.

Kommunala leder.

Med detta menas leder som bara går i en eller samverkande kommun med kommunen som ansvarig men ej är Hälsans stig. Alla kommuner har ett visst utbud som beskrivs på kommunens hemsida. Vi vill här framhålla några förhållanden som vi tycker är extra attraktiva.

  • Uppsala kommuns ”gula stigen” som direkt fortsätter med ”Vårdsätra strandpromenad”. Vid en punkt korsningen Vårdsätravägen-Häggstigen finns en anslagstavla som är södra slutet på gula stigen, start på Vårdsätra strandpromenad och startpunkt Upplandsleden sträcka 1. Strandpromenaden är en lätt vandring ”deluxe” på spångar ute i vattnet i utkanten av Vårdsätra naturreservat. Detta reservat har totalt besöksförbud hela året men man kan således se in i det från spångarna.
  • Vaxholms stad och Österåkers kommuns ”blå leden” som startar i Vaxholm slutar i Åkersberga, ansluter till Roslagsleden etapp 5. Det finns på Täby kommuns hemsida en led som ansluter ner till Roslagsleden etapp 2 i Arninge. Mer om leder i Vaxholm i rubriken Statens Fastighetsverk.
  • Sigtuna kommuns vandringsleder via deras hemsida.
  • Samarbetet Järvaleden i norra storstockholm. Svårt hitta material på nätet men den är på 35 km och en intressant rundtur kan fås genom att ta Upplandsleden från Barkarby station till Ängsjö friluftsgård och sen tillbaka via UL till en delning ungefär vid ”Biskop Nils väg” och ta Järvaleden tillbaka mot Ursvik Sundbyberg. Järfälla kommun tillhandahåller ett kartmaterial. Järfälla har också intressanta ”kulturstigar” som inte är markerade leder men material finns på deras hemsida.
  • Vallentuna kommun har på sin hemsida ett antal uppslag som dock sällan har en markerad led att följa utan man måste göra sin egen vandring. Inspireras av broschyren Runriket och gör en vandring runt Vallentunasjön. Det blir runt två mil. Extra led genom Hagby ekopark finns.
  • Upplands Väsby kommuns upplevelsestråk kan rekommenderas.
  • Ekerö kommuns stora öar har leder. Adelsöleden, Ekerö-Munsöleden samt Fornstigen.

 

Statens fastighetsverks leder.

Det är främst inom Vaxholms stad som lederna på Bogesundslandet finns. Se Vaxholms stad hemsida. Sen finns också en vandringsled på Biskops Arnö. Runt Drottningholm och Svartsjö slott i Ekerö kommun.

Hälsans stigar(HS).

Hälsans stigar är egentligen kommunala leder men de är upprättade efter idé från Riksförbundet HjärtLung som också har skapat det standardiserade skyltmaterialet. Det finns gott om HS i Stockholms län men få i Uppsala. Utbudet syns bra på Naturkartan, välj gruppen HS först. Sen finns det FLER HS, än de som syns på Naturkartan, markerade och sökbara, typ Upplands Väsby öst och väst samt Stockholm Kungsholmen. De senare är dock extremt backiga och borde kanske aldrig ha varit HS enligt deras specifikationer. HS har ofta underhållsbrister, vanligast är att de röda pilarna är urblekta vilket gör dem svårlästa i skymning, så vårt råd är att ha skrivit ut de PDF-kartor som finns på papper och sen ändå ha en karta tillhanda via telefonen. (Gillar man gå med telefonen som karta går ju det bra hela tiden.) I andra delar av Sverige har vi hittat HS som finns/fanns på nätet men som kommunen demonterat. De bästa 2019 tycker vi var Östhammar, Lidingö och Gustavsberg.

Kyrkliga leder – Pilgrimsleder.

Kyrkan har expanderat starkt som ledansvariga på senare år. Den nyaste i Uppland är Vikingaleden, invigd 2019, vars etapp 1till 5 är helt nya leder. Sen ansluter Vikingaleden etapp 6 till Upplandsleden etapp 10:1 öster om Gimo och sedan följer Vikingaleden etapp 6-12 UL etapp 10-17 till Älvkarleby. Denna kyrkliga led har markeringar.

I Upplands Väsby finns Birgittavandringen med lämplig startplats Fresta kyrka. Lång relativt krävande lokal led.

I Uppsala finns Eriksleden mellan Gamla Uppsala och Uppsala domkyrka. Dessa tre leder har markering i naturen.

Sen finns Ingegerdsleden, 11 mil, mellan Stockholms storkyrka och Uppsala domkyrka. Den har ej markeringar i geografin utan navigeras med ”openstreetmap” eller hellre Paxwalk. Mer information om detta på Stockholms stifts hemsida.

Det finns också 3 leder i Vallentuna kommun. Sök info om dessa på ”pilgrim-vallentuna” så kommer info upp.

Vandringsleder och stigar i naturreservat.

Det finns flera hundra naturreservat i Uppland. Många ligger vid kollektivtrafik eller har någon tidigare nämnd led i sig. Andra så att det blir en mils vandring bara att komma dit på väg. Många har parkeringsplats och det finns också leder i vissa reservat. Lederna har markerats med vanlig orange färg. Av Länsstyrelsen. Besök Länsstyrelsens hemsida. Leta upp Besöksmål, sen Naturreservat och till sist ”Sök via karta”. Det är samma karta som visas så går du in i Stockholm så kan du leta norrut i Uppsala och söderut i Södermanland. De flesta reservat har INTE led men nog många för att det ska gå lätt hitta. Det finns en liten informationsruta att klicka fram. Många av de tidigare nämnda lederna går också genom naturreservat.

Linnéstigarna.

I och runt Uppsala finns de åtta Linnéstigarna. Även dessa sköts av Uppsala kommun men har en helt egen skyltning och en samlad historisk bakgrund i Linnés arbete som professor. En stig slutar vid Linnés Hammarby. En annan ansluter till ovan nämnda ”Vårdsätra strandpromenad” och ger dig en möjlighet att nästan vandra ett varv i södra Uppsala på led. Botanisera på hemsidan.

Skärgårdsstiftelsen.

Stiftelsen verkar i Stockholms skärgård och är till stor del inriktad på att man reser till platserna med båt. De förvaltar ca 25 naturreservat i Uppland och runt 15 i Södermanland. Försök få tag på deras ”Områdesguide” om du är intresserad av vandringar i deras reservat. Vid Kappelskärs färjehamn ligger Riddersholm som har information om dess vandringsleder via Naturkartan. Skärgårdsstiftelsens mark drabbades extremt hårt av stormen Alfrida i början av 2019 vilket utmanat dess vandringsleder och naturvärden men även detta kan ju vara sevärt.

Information och samverkan mellan leder.

I nutida samhället där det mesta finns utlagt på nätet går det bra att hitta information bara man vet vad man ska söka. Det finns information i tryckt form att få tag på men då måste man vara på plats i Uppland eller söka via nätet. Naturreservat och leder har också lokal skyltning men den föråldras eller skadas av naturen eller klotter. Vi sammanfattar källorna till Upplandsstiftelsen, Skärgårdsstiftelsen, kommunerna i Uppland, länsstyrelsens kartmaterial och givetvis Naturkartan. Paxwalk.se kan användas för att söka flera olika leder och kyrkan har lagt in sina pilgrimsleder i ett lager. På Paxwalk hittas också sträckningen för ”Dalkarlsvägen” vars etapper 8-11 går genom Uppland.

Dessutom finns många privata hemsidor och troligen också på t.ex. Facebook och Instagram där intresserade privatpersoner lägger ut bilder och berättelser om sina erfarenheter om vandringar.

Hitta.se friluftslager är också användbart.

I korthet kan sägas att informationen om leder, huvudmän och telefonnummer ändras oftare än leden i sig. Ett exempel är informationen om Upplandsleden på denna hemsida. Leden är ännu OK beskriven men de flesta telefonnummer är inaktuella. Även Länsstyrelsernas lokala skyltning är föråldrad då de centraliserat sin telefoni.

Som beskrivits ovan finns det goda möjligheter att gå led oavbrutet kors och tvärs genom Uppland. Lägger man till korta transporter mellan lederna är utbudet extremt stort, speciellt norr om Stockholm och runt Uppsala.

Underhåll av leder.

Det finns alltid en ansvarig för lederna som så att säga står för den. Vi har kommuner, stiftelser, Fastighetsverket, kyrkan och privata aktörer. Om man är missnöjd med leden, dess skyltning och information bör ansvarig informeras i god ton om bristerna. Ibland är det uppenbar underhållsbrist men oftast är det naturskador med stormen Alfrida som ett exempel. Vet man att ett område drabbats av stormfällning är det kanske bättre att avstå vandra i det området något år efter problemen.

 

Vi som tagit fram detta material önskar er ”Goda vandringar genom Uppland.”