Älvkarleby

Upplandsleden Etapp 11, 9 km Lätt
Flera vindskydd. Leden går mestadels vid Dalälven, fantastiskt vackert. Man passerar gravfält, gamla byar och fina tallhedar. Sträcker sig från Marma i söder till länsgränsen mot Gästrikland vid Långhäll i norr, där Upplandsleden övergår till Gästrikeleden, en sträcka på ca 20 km.

Upplandsledens Pärlor Marma-Laxön ca 14 km
Utsedd till en av sju pärlor efter Upplandsleden. En sträcka efter Dalälvens strand med rastplatser.

Upplandsleden; etapp 11-12
Marma-Ambricka-Tensmyra, Gropholmarna – Älvkarleby, 14 km,
Älvkarleby- Höghällsberget – Långhäll – Kubbo-Hemlingby, 23 km
En vandringsetapp längs nedre Dalälven i de sista stora fall trösklarnas område (Untra, Lanforsen, Älvkarleby). Leden är som helhet lättgången. Upplandsledens östra led börjar vid Sunnersta friluftsgård. Lättgångna stigar leder in i Lunsenskogarna Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig Upplandsleden. Leden sträcker sig över hjortronens och orrarnas myrar, genom hackspettarnas och ugglornas skogar och utmed fjärilsrika åkerkanter och lövdungar. Följ orange markering. Sunnersta – Forsbyån Fjällnora – Pansarudden Hallstaviksvägen – Gimo Gimo – Floran Lövstabruk – Trusksjön Marma – Gästrikeleden Härjarö – Enköping Enköping – Skattmansö Skattmansö – Siggefora Bålsta – Skokloster

www.alvkarleby.se/kultur&fritid/fritid

Billudden
Kallas i södra delen Billan och längst i norr Billskaten, och är den nordligaste,
synliga delen av Uppsalaåsen (samma ås som Uppsala Slott står på!), cirka 2,5
km lång. Där den är högst når den ungefär 5 m över havet, och eftersom
landhöjningen i området är kraftig kommer nya delar av åsen att resa sig ur
havet i en nära framtid. Besök Naturum (vid Rullsands Campingreception) som är öppet varje dag under sommaren. Här finns en Billuddenmodell med mycket
information om natur- reservatet, och härifrån utgår självguidande naturstigar
som är spännande att gå både för små och stora. Vill Du besöka Naturum under
andra tider än sommaren, är Du välkommen att kontakta kultur/fritid, telefon
026-83000, där personalen gärna lånar ut nyckeln!