Ekerö

Led runt Svartsjöviken på Färingsö i Ekerö kommun, 6 km lång.

Fornstigen Lovön, 18 km
Start vid Kina slott invid Drottningsholm. Uppdelat i fem etapper. Omväxlande och vacker natur. Stora delar är välmarkerad men karta behövs.

www.ekero.se

Adelsö Vandringsled 14 eller 16 km
Runt norra Adelsö löper en 12 km naturskön vandringsled anlagd av Adelsö Föreningsråd. Leden passerar forntida gravfält och om man väljer ett längre alternativ, 14 km, även en av öns båda fornborgar. Den passerar också öns högsta punkt, 54 m.ö.h., med ett utsiktstorn, från vilken man har milsvid utsikt över Mälaren. Dessutom går leden förbi Adelsö-Sättra Naturreservat med gammal, orörd skog som vid Västerhavet ligger vackert sluttande mot Mälaren.

Leden blev 2001 IVV-certifierad

 

Leden är utmärkt med blå färgmarkeringar på träd, stenar etc.

Terrängen är medelsvår under vissa sträckningar, mestadels får den dock räknas som lätt att gå. Närmare 2 km vandrar man längs strandlinjen till mäktiga Prästfjärden där det finns långgrunda badstränder samt eldningsmöjligheter. På Kristi himmelfärdsdagen, mellan klockan 10-14, återinvigs traditionsenligt Adelsös natursköna vandringsled. Längs första halvan av leden har öns föreningar då riggat upp dryckes-, mat- och informationsstationer

Leden underhålls och röjs helt på ideell basis. Därför kan framkomligheten variera från tid till annan. Enbart de delar av leden som ligger på skogsvägar är lämplig att nyttja om man har  funktionshinder eller tänker gå leden med barnvagn eller liknande. Rapportera gärna hinder på leden till vår kontaktperson (se nedan).

Kartor finns att köpa hos Borins Handelsbod, Hovgården Adelsö, samt Ekerö Kommunalkontor. Dessutom går kartor att ladda ner på: