Heby

Kyrkstigen ca 9 km
Gammal kyrkväg mellan Tärnsjö och Skekarsbo. Går genom omväxlande skogs- och jordbrukslandskap. Över Nordmyran är en spång lagd, med rastplatser och fågeltorn. Vid Hundsjön har en fäbod med övernattningsmöjligheter iordningsställts. Vid Mässkog finns en kolarkoja, resterna av en kolmila och en
dricksvattenkälla. Kyrkstigen utgår från Tärnsjö kyrka eller från Skekarsbo. Parkering vid kyrkan.Vägbeskrivning Tärnsjö Kyrka, mitt i samhället ca 27 km N Heby efter RV 67.

Info: Heby Tb Tfn: 0224-360 00